Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μιχαλοπούλου, Έλενα
dc.contributor.author Ιωάννου, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned 2020-05-15T08:57:51Z
dc.date.available 2020-05-15T08:57:51Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8169
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία παραθέτει το θέμα του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές. Ο σκοπός της είναι μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης να παρουσιάσει το σύνδρομο όσο πιο αναλυτικά γίνεται από όλες τις δυνατές πλευρές, να παραθέσει τα προβλήματα που οδηγούν στην εμφάνιση του και να εστιάσει στους τρόπους αντιμετώπισής που πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψή του. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση στηρίχτηκε στη μελέτη της διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας και η αναζήτησή της ήταν εξαντλητική και επαναλαμβανόμενη κατά το διάστημα της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας. Μερικές από τις βάσεις δεδομένων ήταν το PubMed, Google Scholar και Sci Elo. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά της διάρθρωση της πτυχιακής εργασίας ήταν ότι το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι κάτι πραγματικό, όπου πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη καθώς μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικές καταστάσεις. Διακατέχονται κατά κύριο κανόνα οι πλείστοι των νοσηλευτών, όπως και φοιτητές ενώ το πιο σημαντικό είναι να γίνουν γνωστοί και να εφαρμοστούν οι τρόποι αντιμετώπισής του ώστε να εξαλειφθεί. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Σύνδρομο el
dc.subject Επαγγελματική εξουθένωση el
dc.subject Stress el
dc.subject Νοσηλευτές el
dc.subject Burnout Syndrome el
dc.subject Stress el
dc.subject Nurses el
dc.title Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου