Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας και αρωγή του νοσηλευτή

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σαμαρτζή, Κυριακή
dc.contributor.author Βρεκαι, Υγκερτα
dc.date.accessioned 2020-05-20T08:13:47Z
dc.date.available 2020-05-20T08:13:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8179
dc.description.abstract Εισαγωγή: Οι διαταραχές της προσωπικότητας είναι συνηθισμένες χρόνιες διανοητικές διαταραχές που συνήθως σχετίζονται με προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις και ποικίλες κοινωνικές δυσλειτουργίες. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, ο επιπολασμός διαταραχών προσωπικότητας είναι το 4 - 15% κατά γενικό πληθυσμό, με ένα κάπως υψηλότερο επιπολασμό στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια. Σκοπός: σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν η έννοια των διαταραχών προσωπικότητας και ειδικότερα η μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας και η συμβολή του νοσηλευτή. Μεθοδολογία: στην παρούσα πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκαν άρθρα τα οποία αντλήθηκαν από Pubmed, το Google Scholar. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποίηθηκαν ήταν personality disorders, borderline disorder, nursing interventions. Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με οριακή διαταραχή της προσωπικότητας έχουν τώρα πολύ περισσότερες θεραπευτικές επιλογές από ό, τι πριν από δύο δεκαετίες. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων τεχνικών ψυχοθεραπείας παραμένει περιορισμένη. Απαιτούνται πρωτογενείς και δευτερογενείς στρατηγικές πρόληψης για τη μείωση των ατομικών και κοινωνικών βαρών από τις διαταραχές της προσωπικότητας στην κοινότητα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Διαταραχές προσωπικότητας el
dc.subject Μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας el
dc.subject Νοσηλευτικές παρεμβάσεις el
dc.subject Personality disorders  el
dc.subject Borderline personality disorder  el
dc.subject Nursing interventions  el
dc.title Μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας και αρωγή του νοσηλευτή el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου