Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο ρόλος της διοίκησης στην εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτή

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ηγουμενίδης, Μιχαήλ
dc.contributor.author Μαυρονάσιου, Βασιλική
dc.contributor.author Ισσαρη, Μαρία
dc.date.accessioned 2020-05-29T08:12:26Z
dc.date.available 2020-05-29T08:12:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8205
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η ικανοποίηση από την εργασία των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας αποτελεί θέμα παγκόσμιας εμβέλειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι κυριότεροι λόγοι που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία, όπως συχνά αναφέρεται στις βιβλιογραφίες, είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας και η ανεπαρκής στήριξη Σκοπός: Να διερευνηθεί ο ρόλος της διοίκησης στην εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών Μεθοδολογία: Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων έγινε χρήση ενός ερωτηματολογίου το οποίο αποτελούταν από 27 ερωτήσεις. Το μέγεθος του δείγματος της μελέτης ισούταν με 120 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες και η ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22η έκδοση. Συμπεράσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος δεν θεωρούσε το σημερινό μισθό του ικανοποιητικό και δεν ήταν ευχαριστημένη με τις αποδοχές τους. Η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι η Νοσηλευτική αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα σημαντικό και επιστημονικό επάγγελμα ενώ το δείγμα όπως και η υποομάδα των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα θεωρούσε πως τα άτομα του νοσηλευτικού προσωπικού στη δομή που εργάζονται προσπαθούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο (55,8%), όμως η πλειοψηφία των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα διατήρησε μια ουδέτερη στάση σε αυτό. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ικανοποίηση el
dc.subject Διοίκηση el
dc.subject Νοσηλευτές el
dc.subject Νοσοκομείο el
dc.subject Υγειονομική περίθαλψη el
dc.subject Satisfaction el
dc.subject Administration el
dc.subject Nurses el
dc.subject Hospital el
dc.subject Healthcare el
dc.title Ο ρόλος της διοίκησης στην εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτή el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου