Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο τουρισμός και η συμβολή του στην συνεργατική οικονομία.Μελέτη περίπτωσης η πλατφόρμα Airbnb.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Χαλκιόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Σιλαίου, Ελένη
dc.contributor.author Ξυδιά, Αγγελική
dc.date.accessioned 2020-07-29T07:27:02Z
dc.date.available 2020-07-29T07:27:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8346
dc.description.abstract Η συνεργατική οικονομία αποτελεί έναν νέο τρόπος διάθεσης και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. Ουσιαστικά είναι ένα μοντέλο στο οποίο μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημιουργείται μια αγορά, ανοικτή προς όλους, για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιώτες. Η συνεργατική οικονομία είναι ένα κλάδος που αναπτύσσεται συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς λόγω της αυξημένης ενασχόλησης των ανθρώπων με το διαδίκτυο αλλά και εξαιτίας των χαμηλών, ανταγωνιστικών τιμών που παρέχουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Η συνεργατική οικονομία έχει επεκταθεί σε πολλούς κλάδους, ιδιαίτερη όμως ανάπτυξη έχει σημειώσει στον τουριστικό τομέα. Συνιστά ένα νέο πεδίο στην ανάπτυξη του τουρισμού παγκοσμίως και αποτελεί ένα εργαλείο για τους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την εκμετάλλευση αυτών προς όφελός τους. Για τους παραπάνω λόγους η συνεργατική οικονομία έχει απασχολήσει αρκετά την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Σημαντική ανάπτυξη έχει σημειωθεί στον τομέα της διαμονής, όπου οι ιδιοκτήτες κατοικιών διαθέτουν τα ακίνητά τους (είτε ολόκληρο ακίνητο είτε έναν χώρο αυτού) σε τουρίστες μέσα από μία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της διαμονής είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Airbnb, η οποία και αναλύεται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Η Airbnb γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ αξιοσημείωτος είναι ο βαθμός ανάπτυξής της που εμφανίζεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στη χώρα μας, η αύξηση της ζήτησης για τουριστική διαμονή σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε συνηγορούν στη ραγδαία ανάπτυξη του φαινομένου. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Συνεργατική οικονομία el
dc.subject Ηλεκτρονική πλατφόρμα el
dc.subject Airbnb el
dc.subject Επιχειρηματικό μοντέλο el
dc.title Ο τουρισμός και η συμβολή του στην συνεργατική οικονομία.Μελέτη περίπτωσης η πλατφόρμα Airbnb. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου