Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
dc.contributor.author Πέτσινα, Ζηνοβία
dc.date.accessioned 2020-07-30T08:42:41Z
dc.date.available 2020-07-30T08:42:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8358
dc.description.abstract Οι παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος αποτελούσαν ανέκαθεν σοβαρό ζήτημα καθώς συνέβαλαν δυναμικά στην μεταβολή της καθημερινότητας του ατόμου. Τα τελευταία χρόνια παρατη-ρείται μια επιπλέον ενασχόληση σχετικά με την συμβολή της φυσικοθεραπείας ως συντηρητική μέ-θοδος για ορισμένες από αυτές τις παθήσεις. Από το σύνολο λοιπόν των παθήσεων, επρόκειτο να ασχοληθεί η εργασία αυτή με την ακράτεια των ούρων και τον χρόνιο πυελικό πόνο. Πιο συγκεκρι-μένα, ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συλλέξει και να συγκεντρώσει όσο των δυνατών περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση των φυσικών μέσων, την αποτελεσματικότητα αλλά και την διάρκεια της επίδρασης τους σε αυτού του είδους τις ασθένειες. Κατά κύριο λόγο, τα φυσικοθεραπευτικά μέσα που θα αναλυθούν είναι η διαμαγνητική αντλία ,η μαγνητοθεραπεία, η δια-δερμική ηλεκτροδιέγερση και η μέθοδος της βιοανάδρασης. Η εργασία θα αποτελέσει ανασκόπηση αρθρογραφίας και για την πραγματοποίηση της θα αναζητηθούν επιστημονικά άρθρα από τις έγκυρες διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης Scholar Google και PubMed.Τέλος, θα γίνει χρήση ορισμέ-νων όρων-λέξεων κλειδιά όπως “ουροποιητικό σύστημα”, ”ακράτεια”, ”φυσικά μέσα”. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ουροποιητικό σύστημα el
dc.subject Φυσικά μέσα el
dc.subject Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση el
dc.subject Μαγνητοθεραπεία el
dc.subject Βιοαναδραση el
dc.subject Διαμαγνητική αντλία el
dc.title Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ el
dc.title.alternative THE EFFECT OF NATURAL REMEDIES ON DISEASES OF THE URINARY TRACT el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου