Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) πώλησης και ανταλαγής μεταχειρισμένων ενδυμάτων.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές