Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση προγράμματος άσκησης οκτώ (8) εβδομάδων στην ισορροπία των αθλητών της πετοσφαίρισης: πιλοτική μελέτη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσεκούρα, Μαρία
dc.contributor.author Καταραχιά, Δήμητρα
dc.date.accessioned 2020-08-25T09:20:55Z
dc.date.available 2020-08-25T09:20:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8397
dc.description.abstract ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το διάστρεμμα της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι ένας συχνός μυοσκελετικός τραυματισμός, ιδιαίτερα στους αθλητές πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου. Ο τραυματισμός επιφέρει αστάθεια της άρθρωσης και διαταραχή της ισορροπίας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο για επανατραυματισμό. Αν και έχουν σχεδιαστεί προγράμματα άσκησης για βελτίωση της ισορροπίας, ελάχιστα από αυτά αφορούν σε αθλητές της πετοσφαίρισης και ιδιαίτερα άντρες. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός προγράμματος θεραπευτικής άσκησης διάρκειας 8 εβδομάδων, στη βελτίωση της ισορροπίας αθλητών της πετοσφαίρισης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πρόκειται για μία πειραματική, πιλοτική μελέτη. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν άνδρες αθλητές της πετοσφαίρισης. Το υλικό πραγματοποιήθηκε την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο του Ρίου. Η μελέτη έλαβε έγκριση από την επιτροπή ηθικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος, ενώ εξασφαλίστηκε η συναίνεση και η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Ως εργαλεία αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) για πρώτη φορά μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα και οι λειτουργικές δοκιμασίες Lower Quarter Y-Balance Test (LQYBT), απλή μονοποδική αναπήδηση μήκους και τριπλή διασταυρούμενη αναπήδηση μήκους. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου S.P.S.S 20.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 10 αθλητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης διάρκειας 8 εβδομάδων. Βελτίωση εμφάνισαν οι αποδόσεις των αθλητών σε όλες τις λειτουργικές δοκιμασίες έπειτα από 8 εβδομάδες εφαρμογής του προγράμματος ισορροπιστικών ασκήσεων. Στατιστικά σημαντική βελτίωση εμφάνισαν οι αποδόσεις στο τριπλό διασταυρούμενο άλμα (p<0.001) και οι οπίσθιες κατευθύνσεις του LQYBT (p< 0.001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του ασκησιολογίου σε παράγοντες ισορροπίας. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο άθλημα της πετοσφαίρισης θα πρέπει να προωθηθεί η εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων άσκησης, τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών όσο και της αγωνιστικής περιόδου, αφού αποδεικνύεται ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν για την πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών στο άθλημα της πετοσφαίρισης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Διάστρεμμα el
dc.subject Ισορροπία el
dc.subject Πετοσφαίριση el
dc.subject CAIT el
dc.subject Πρόγραμμα άσκησης el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Η επίδραση προγράμματος άσκησης οκτώ (8) εβδομάδων στην ισορροπία των αθλητών της πετοσφαίρισης: πιλοτική μελέτη el
dc.title.alternative The effect of an eight (8) week program of exercise in the balance of volleyball players: pilot study el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου