Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπέσσας, Ανδρέας
dc.contributor.author Γερονικολού, Ελένη
dc.contributor.author Φούκη, Αλεξάνδρα
dc.contributor.author Χατζηδημητρίου- Ούρσου, Ανδρέας Θράσος
dc.date.accessioned 2020-08-28T06:37:31Z
dc.date.available 2020-08-28T06:37:31Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8429
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία ερευνά τις ανάπτυξη των δεξιοτήτων αντίληψης του λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας., όπως τις αντιλαμβάνονται οι γονείς και οι φροντιστές τους. Ο λόγος που οδήγησε στην εκπόνησή της ήταν οι λίγες, έγκυρες πηγές που υπήρχαν πάνω στις συγκεκριμένες συμπεριφορές, οι οποίες αποτελούν το βασικό πυλώνα στην ανάπτυξη της γλώσσας. Για να εκπληρωθεί ο σκοπός της εργασίας, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο εξέταζε τις ηλικίες που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά συμπεριφορές επικοινωνίας. Το ερωτηματολόγιο στόχευε σε γονείς και φροντιστές παιδιών, των οποίων η χρονολογική ηλικία, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν μικρότερη των 5 ετών, για να αποφευχθούν λάθη από δυσκολίες στη μνήμη των γονέων/φροντιστών. Στην εργασία, αρχικά αναλύεται η τυπική πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης, περιγράφοντας τους τομείς της γλώσσας και το πώς αυτοί εξελίσσονται για να οδηγήσουν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας. Ο σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η συγκέντρωση των στοιχείων που υπάρχουν, την παρούσα στιγμή, πάνω στην εξελικτική πορεία της γλώσσας στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επίσης σχολιάζεται η ακουστική επεξεργασία και η πορεία ανάπτυξης του γραπτού λόγου. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία συγκρίνονται με ήδη υπάρχουσες έρευνες πάνω στο ίδιο αντικείμενο, με σκοπό την διάψευση ή επικύρωση των στοιχείων που λήφθηκαν από αυτή. Τέλος, γίνεται συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα και δίνονται συστάσεις για περαιτέρω ανάλυση σε επόμενες έρευνες. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Λόγος el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Επικοινωνία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ el
dc.title.alternative A STUDY OF THE DEVELOPMENT OF SPEECH PERCEPTION ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN WITH QUESTIONNAIRE el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου