Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Δημιουργία ψηφιακού τουριστικού οδηγού περιπέτειας στην Ελλάδα.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Νίκας, Ιωάννης
dc.contributor.author Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
dc.date.accessioned 2020-09-09T08:52:17Z
dc.date.available 2020-09-09T08:52:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8518
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία ψηφιακού τουριστικού οδηγού περιπέτειας στην Ελλάδα και παραθέτει μια σύγχρονη τεχνολογική προσέγγιση στο θέμα της αγοράς του τουρισμού. Αρχικά, γίνεται μια ευρύτερη ανάλυση του τουρισμού ξεκινώντας με διάφορους ορισμούς του που έχουν ως στόχο να καλύψουν διαφορετικές οπτικές γωνίες στην εννοιολογική ερμηνεία του τουρισμού. Παράλληλα, αναφέρονται οι συνέπειες του σε διάφορους τομείς όπως είναι η οικονομία, το περιβάλλον, οι υπηρεσίες και η κοινωνία. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου παρουσιάζονται τα δίκτυα διανομής του και διαχωρίζονται σε παραδοσιακά και τεχνολογικά ώστε να γίνει κατανοητό το πώς διανέμεται το τουριστικό προϊόν και με ποιο τρόπο συμβάλλει η τεχνολογία στην διανομή. Έπειτα, γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες των τουριστικών οδηγών και αναφέρεται η ιστορική τους αναδρομή. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα είδη του εναλλακτικού τουρισμού όπως για παράδειγμα ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός υγείας, ο πολιτιστικός και επαγγελματικός τουρισμός. Τέλος, γίνεται μνεία σε μια ειδική κατηγορία του, τον ηλεκτρονικό τουρισμό και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Οι υπηρεσίες του καλύπτουν μια ευρεία γκάμα του τεχνολογικού αντικειμένου είτε αυτές αφορούν το e-εμπόριο και το e-marketing, είτε αφορούν τον έξυπνο τουρισμό, τον m-Tourism και τους mobile τουριστικούς οδηγούς. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Τουριστικός οδηγός el
dc.subject Ελλάδα el
dc.subject Τουρισμός περιπέτειας el
dc.subject Ψηφιακός οδηγός el
dc.subject Δίκτυα Διανομής και Τουρισμός el
dc.subject Εναλλακτικός τουρισμός el
dc.subject Ηλεκτρονικό marketing el
dc.title Δημιουργία ψηφιακού τουριστικού οδηγού περιπέτειας στην Ελλάδα. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής