Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Η ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΦ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπέσσας, Ανδρέας
dc.contributor.author Παπαχαραλάμπους, Κατερίνα
dc.contributor.author Ψαρομμάτη, Καλλιόπη
dc.date.accessioned 2020-09-09T10:06:52Z
dc.date.available 2020-09-09T10:06:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8523
dc.description.abstract Ο σκοπός της έρευνας Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να αξιολογηθεί όπως και να παρατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής ιππασίας ή της ιππόθεραπειας, ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Η μέθοδος Οι συμμετέχοντες ήταν τρία παιδιά (ένα κορίτσι και δυο αγόρια) τα όποια βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού και είχαν ηλικίες από εννέα έως δεκατριών ετών. Συμπληρωματικά τα τρία παιδιά, είχαν παρακολουθήσει ξανά μαθήματα θεραπευτικής ιππασίας και ιπποθεραπείας και δεν ήταν η πρώτη τους επαφή με το άλογο. Η αξιολόγηση των επικοινωνικών δεξιοτήτων τους έγινε με το ερωτηματολόγιο Children's Communication Checklist-2 το όποιο χορηγήθηκε στους γονείς και ήταν προσαρμοσμένο στην Ελληνική Γλώσσα. Στην συνεχεία παρακολουθήθηκαν οι συνεδρίες της θεραπευτικής ιππασίας και της ιπποθεραπείας αυτών των παιδιών για σχεδόν 4 μήνες (8 συνεδρίες) και καταγράφηκαν όλες οι ασκήσεις και οι αποκρίσεις τους αναλυτικά. Τα αποτελέσματα Αρχικά, για τα αποτελέσματα μας συλλέχθηκαν δεδομένα από τις απαντήσεις των γονέων που μας έδωσαν τα προφίλ ικανοτήτων και δυσκολίων του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Στη συνέχεια συγκρίθηκαν η απόδοση και οι ικανότητες των παιδιών από την πρώτη συνέδρια, με την τελευταία συνέδρια με σκοπό την καταγραφή οποιασδήποτε αλλαγής είτε θετικής είτε αρνητικής. Έτσι με αυτό τον τρόπο, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε τομείς των γλωσσικών τους δεξιοτήτων όπως και στις δεξιότητες τους σχετικά με την ιππασία. Ακόμα, συμφώνα με τα ευρήματα της παρατήρησης των συνεδριών, βελτιώθηκε σημαντικά η διατήρηση της βλεμματικής επαφής με τον συνομιλητή, η προσοχή και η συγκέντρωση επίσης, η ακουστική κατανόηση μέσω της ακολουθίας απλών αλλά και σύνθετων εντολών και μειώθηκε σημαντικά η ηχολαλία τους αλλά και αρνητικές συμπεριφορές λόγου χάριν το δάγκωμα των χεριών. Τέλος, παρουσιάστηκε μείωση της επιθετικότητας και ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα από την συνεργασία και την ομαδικότητα. Το συμπέρασμα Καταλήγοντας, η θεραπευτική ιππασία και η ιπποθεραπεία είναι μια μέθοδος θεραπείας που βελτιώνει τις γλωσσικές και τις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και τα βοηθάει να νιώθουν αυτοπεποίθηση, χαρά και μεγάλη ευχαρίστηση. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος el
dc.subject Θεραπεία με τη βοήθεια ιπποειδών el
dc.subject Θεραπευτική Ιππασία el
dc.subject Ιπποθεραπεία el
dc.subject Επικοινωνιακές δεξιότητες el
dc.subject Γλωσσικές δεξιότητες και τα ζώα ως βοηθοί θεραπευτές. el
dc.subject Autism Spectrum Disorder el
dc.subject Equine-assisted therapy el
dc.subject Therapeutic Horseback Riding el
dc.subject Hippotherapy el
dc.subject Communication skills el
dc.subject Language skills and animal assisted therapy el
dc.title Η ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΑΦ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΠΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ el
dc.title.alternative HIPPOTHERAPY AS A MODERN THERAPEUTIC APPROACH FOR CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS. CASE STUDY OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS WITH THE INFLUENCE OF HIPPOTHERAPY ON THEIR LANGUAGE SKILLS el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής