Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ CELF PRESCHOOL(UK) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπεσσας, Ανδρέας
dc.contributor.author Τσάπαλη, Χριστίνα
dc.contributor.author Μαρτζακλή, Ανδριάνα
dc.contributor.author Τζαβαλη, Μαρία
dc.date.accessioned 2020-09-10T09:04:40Z
dc.date.available 2020-09-10T09:04:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8541
dc.description.abstract ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χρήση της γλώσσας είναι βαθιά εδραιωμένη στην ανθρώπινη κουλτούρα. Ως εκ τούτου, εκτός από τις αυστηρά επικοινωνιακές χρήσεις, η γλώσσα έχει επίσης πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές χρήσεις, όπως η ταυτότητα της ομάδας, η κοινωνική στρωματοποίηση, καθώς και η κοινωνική περιποίηση και η ψυχαγωγία. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν τα αποτελέσματα των σκορ των παιδιών συγκεκριμένως ηλικιακής ομάδας μέσω του CELF-Preschool ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το μέγεθος του δείγματος της παρούσας έρευνας είναι 100 παιδιά. Οι απαντήσεις των παιδιών κωδικοποιήθηκαν προκειμένου να εισαχθούν στο στατιστικό πακέτο SPSS ενώ υπολογίστηκαν και ορισμένα προκαθορισμένα σκορ του CELF-Preschool. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 53 παιδιά παρουσίασαν κάποια διαταραχή και σε 25 παιδιά παρατηρήθηκε πως κυμαίνονται εντός των ευρύτερων φυσιολογικών πλαισίων. 22 παιδιά πέτυχαν σκορ που ισούταν με 84% στις γλωσσικές έννοιες και 85 παιδιά πέτυχαν σκορ που ισούταν με 63% στις βασικές έννοιες. Αναφορικά με τις χρονικές ερωτήσεις και τις ερωτήσεις σειράς παρατηρήθηκε πως οι ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό λανθασμένων απαντήσεων σε σχέση με τις αριθμητικές και ποσοτικές ερωτήσεις παρατηρήθηκε πως σχεδόν όλα τα παιδιά απάντησαν σωστά στο γενικό σύνολο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Γλώσσα el
dc.subject CELF-Preschool el
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Ομιλία el
dc.subject Language el
dc.subject Language development el
dc.subject Speech el
dc.title ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ CELF PRESCHOOL(UK) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου