Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διερεύνηση των αντιλήψεων των λογοθεραπευτών σχετικά με την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην επίδοση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠΥ) κατά τη διάρκεια συνεδριών λογοθεραπείας”

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γερονικου, Ελευθερία
dc.contributor.author Κουτσουφλάκη, Μαρία
dc.contributor.author Ρηγάτου, Ιωάννα-Μαρία
dc.date.accessioned 2020-09-10T09:18:49Z
dc.date.available 2020-09-10T09:18:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8542
dc.description.abstract Σκοπός: Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό την διερεύνηση των αντιλήψεων των λογοθεραπευτών για την επιρροή των περιβαλλοντικών συνθηκών στα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας στην συνεδρία και κατά πόσο είναι εφικτό οι λογοθεραπευτές να αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες που υπάρχουν. Μεθοδολογία: Η συλλογή δεδομένων για την έρευνα έγινε μέσω χορήγησης ερωτηματολογίου. Το δείγμα αποτελούταν από 60 λογοθεραπευτές και ειδικότερα από 50 γυναίκες και 10 άντρες ηλικίας από 22 ετών μέχρι 32 και άνω, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους στην Αθήνα. Αποτελέσματα: Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι οι λογοθεραπευτές συναντούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιά με ΔΕΠΥ είτε ως μεμονωμένη διαταραχή, είτε συνοδευόμενη από κάποια άλλη και είναι εμφανές πως οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (φωτισμός, μουσική, οργάνωση χώρου και θόρυβος) επηρεάζουν τα παιδιά αυτά κατά την διάρκεια της συνεδρίας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων ότι δεν είναι πάντοτε εφικτή η διεξαγωγή της συνεδρίας σε κατάλληλες συνθήκες, αλλά μέχρι ένα σημείο ο θεραπευτής μπορεί να προσαρμόσει κάποιες απ’ αυτές όταν δεν ανήκουν στους περιορισμούς πέρα από τον έλεγχό του. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η προθυμία των λογοθεραπευτών να μάθουν ποιες θα ήταν οι προτιμήσεις των παιδιών με ΔΕΠΥ σχετικά με την διαμόρφωση των περιβαλλοντικών παραγόντων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) el
dc.subject Λογοθεραπευτές el
dc.subject Περιβαλλοντικοί παράγοντες- συνθήκες el
dc.subject Επιδράσεις παραγόντων el
dc.subject Συνεδρία el
dc.subject Αντιμετώπιση αντιξοοτήτων el
dc.subject Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) el
dc.subject Speech therapists el
dc.subject Environmental factors- conditions el
dc.subject Factor effects el
dc.subject Session el
dc.subject Counter adversity el
dc.title Διερεύνηση των αντιλήψεων των λογοθεραπευτών σχετικά με την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην επίδοση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠΥ) κατά τη διάρκεια συνεδριών λογοθεραπείας” el
dc.title.alternative Investigation of speech therapists' perceptions of the impact of environmental factors on the performance of children with speech therapy Attention Deficit Disorder (ADHD el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου