Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η αξιολόγηση των γραμματικών δομών σε δίγλωσσα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 7;0 - 8;0 ετών, βασισμένη σε προσαρμογή του ‘’TROG-2’’ στην ελληνική γλώσσα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βασιλείου, Κωνσταντίνος
dc.contributor.advisor Τερζή, Αρχόντω
dc.contributor.author Καδα, Μαρία-Ελένη
dc.contributor.author Κατσιγιαννη, Αλεξάνδρα
dc.contributor.author Μουκα, Ντοναλντο
dc.date.accessioned 2020-09-14T08:28:45Z
dc.date.available 2020-09-14T08:28:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8577
dc.description.abstract Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογήσει τις γραμματικές δομές της ελληνικής γλώσσας, οι οποίες έχουν κατακτηθεί σε δίγλωσσα και τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά αλβανικής καταγωγής - δεύτερης γενιάς, από 7;0 έως 8;0 ετών. Επίσης, ερευνάται το εάν τα δίγλωσσα παιδιά υπολείπονται σε σύγκριση με τα αντίστοιχης ηλικίας παιδιά ελληνικής καταγωγής στις κατηγορίες, οι οποίες εξετάσθηκαν. Το γεγονός, ότι το ‘’TROG-2’’ απευθύνεται σε τυπικά αναπτυσσόμενο πληθυσμό, είχε ως αποτέλεσμα η έρευνα να διαιρεθεί σε δύο μέρη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος εξετάστηκε ο δείκτης νοημοσύνης των παιδιών, μέσω της μερικής χορήγησης του ‘’Raven test’’. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην χορήγηση μίας σύντομης άτυπης δοκιμασίας αξιολόγησης εννοιών, το οποίο περιελάμβανε βασικές κατηγορίες, όπως ρήματα, αντίθετες έννοιες και βασικές έννοιες καθημερινότητας. Ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε το τεστ είναι για να εξασφαλίσουμε ότι τα λάθη τα οποία προέκυψαν από τη χρήση του TROG-2 δεν οφείλονταν σε ελλείμματα λεξιλογίου των παιδιών. Τέλος, μετά την χορήγηση και του τεστ εννοιών, προχωρήσαμε στην χορήγηση του “TROG-2’’ και χρησιμοποιήθηκε η ελληνική προσαρμογή που πραγματοποιήθηκε από τις Κούκουλα και Κούρου με επιβλέποντα καθηγητή τον Βασιλείου Κωνσταντίνο. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται μέσα από αυτή την έρευνα σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, καταλήγουν στο γεγονός πως οι κατηγορίες της Ελληνικής γλώσσας που δεν έχουν κατακτήσει τα δίγλωσσα παιδιά ηλικίας 7;0 - 8;0 ετών είναι αρκετές. Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό θεώρημα που τέθηκε δηλαδή σε ποιες κατηγορίες υπολείπονται τα δίγλωσσα παιδιά συγκριτικά με τα μονόγλωσσα, οι διαφορές ήταν ελάχιστες και τα δίγλωσσα με τα μονόγλωσσα παιδιά εμφάνισαν πολύ κοντινά σκορ. Τέλος, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αυτής της έρευνας αφορούσε τις διαφορές που προκύπτουν στα αποτελέσματα των δίγλωσσων εάν η χορήγηση μίας γραμματικής δομής σταματήσει στο ένα λάθος και όχι στο κανένα λάθος, όπως ορίζουν οι κανόνες του αξιολογητικού εργαλείου “TROG2”, όπου τα αποτελέσματα είχαν σημαντική διαφορά από τα αρχικά που δεν δεχόμασταν κανένα λάθος σε ολόκληρο το γραμματικό φαινόμενο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Γλώσσα el
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Ελληνική γλώσσα el
dc.subject Δίγλωσσα παιδιά el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Η αξιολόγηση των γραμματικών δομών σε δίγλωσσα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 7;0 - 8;0 ετών, βασισμένη σε προσαρμογή του ‘’TROG-2’’ στην ελληνική γλώσσα el
dc.title.alternative Evaluation of grammatical structures based on an adapted to greek version of “TROG-2” on typically developing bilingual children aged 7;0 - 8;0 years el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου