Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ξεργιά, Σοφία
dc.contributor.author Ασημακόπουλος, Ευάγγελος
dc.date.accessioned 2020-10-06T06:37:32Z
dc.date.available 2020-10-06T06:37:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8664
dc.description.abstract ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη βιβλιογραφική διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου στον εργασιακό χώρο για την εμφάνιση έξω επικονδυλίτιδας στο άτομο, καθώς και στις φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα, γίνεται μια αναφορά στην ανατομία της άρθρωσης του αγκώνα με έμφαση στις δομές των μαλακών μορίων και πιο συγκεκριμένα στην έκφυση των εκτεινόντων μυών του καρπού, ενώ αναλύονται οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση έξω επικονδυλίτιδας που λανθάνουν στον εργασιακό χώρο με την πάροδο του χρόνου. Στη συνέχεια, παρατείθενται οι φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες προτείνονται με βάση τη βιβλιογραφία αναφορικά με τη βελτίωση και την αποκατάσταση του συγκεκριμένου προβλήματος προσβλέποντας στην ομαλή επανένταξη του πάσχοντος ατόμου στα προ τραυματισμού πρότυπα. ΣΚΟΠΟΣ: Στη μελέτη αυτή καταγράφονται τα πιο συχνά αίτια εμφάνισης της έξω επικονδυλίτιδας λόγω επιβάρυνσης στον εργασιακό χώρο και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την απόδοση και την ενασχόληση των ατόμων στο συγκεκριμένο τομέα. Τέλος, γίνεται μία αναφορά στις πιο συχνές και αποτελεσματικές λύσεις που παρέχει η φυσικοθεραπεία τόσο με την χρήση φυσικών μέσων όσο και με τεχνικές μαλακών μορίων αλλά και στις απαραίτητες εργονομικές παρεμβάσεις για την αποτροπή νέου τραυματισμού ή υποτροπής του ήδη υπάρχοντος προβλήματος. Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης στην επιστημονική κοινότητα είναι η θεωρητική ανάδειξη του θέματος της σχέσης της επικονδυλίτιδας με τους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι υπάρχουν στον εργασιακό χώρο. Καταβλήθηκε μία προσπάθεια ολοκληρωμένης ανασκόπησης του εν λόγω θέματος, η οποία αποτελεί αφορμή για γόνιμο προβληματισμό, καθώς και τη βάση σε θεωρητικό επίπεδο για μελλοντικές εμπειρικές μελέτες/έρευνες, υπό το πρίσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης αυτού του θέματος. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και της σύγχρονης ηλεκτρονικής αρθρογραφίας μέσω των μηχανών αναζήτησης (Google Scholar,PubMed). Κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής αναζήτησης έγκυρων πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά, αντιπροσωπευτικές των παραμέτρων του προς διερεύνηση θέματος. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Έξω επικονδυλίτιδα el
dc.subject Παράγοντες κινδύνου el
dc.subject Εργασία el
dc.subject Αποκατάσταση el
dc.subject Φυσικοθεραπεία el
dc.subject Lateral Epicondylitis el
dc.subject Risk factors el
dc.subject Work el
dc.subject Physical therapy el
dc.subject Recovery el
dc.title ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ el
dc.title.alternative LATERAL EPICONDYLITIS RISK FACTORS IN THE WORKING ENVIRONMENT el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής