Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Επίδραση ειδικού πρωτόκολλου θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με οσφυϊκή δισκοκήλη με κλινική οσφυαλγία ή και ισχιαλγία

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ματζάρογλου, Χαράλαμπος
dc.contributor.author Ευαγγελάτου, Αναστασία
dc.date.accessioned 2020-11-03T06:40:27Z
dc.date.available 2020-11-03T06:40:27Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8778
dc.description.abstract ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να ελέγξει την επίδραση ειδικού πρωτοκόλλου θεραπευτικής άσκησης στο σπίτι σε ασθενείς με οσφυϊκή δισκοκήλη με κλινική οσφυαλγία ή και ισχιαλγία που δεν εμφάνιζαν νευρολογικές επιπλοκές. Η θεραπευτική άσκηση εφαρμόστηκε σαν παρεμβατική μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Τριάντα δυο ασθενείς (32) με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στην οσφυϊκή μοίρα, υποβλήθηκαν σε ειδική θεραπευτική άσκηση, για 45 λεπτά την μέρα, 3 φορές την εβδομάδα για 6 μήνες. Στους ασθενείς μετρήθηκαν και καταγράφτηκαν ως προς τη διατομή τα ισχιακά νεύρα πριν και μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου. Η έρευνα έλαβε χώρα στην ειδικά διαμορφωμένη κλινική του τμήματος φυσικοθεραπείας. Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι: The keele STar Back screening Tool που στοχεύει στον εντοπισμό προγνωστικών δεικτών (τόσο σωματικών όσο και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου) για επίμονο, ανασταλτικό πόνο στην ΟΜΣΣ, καθώς και στην κατηγοριοποίηση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου και στη θεραπεία καθοδήγησης, το Roland -Morris Disability Index, ερωτηματολόγιο που αφορά τον δείκτη αναπηρίας του κάθε ασθενή, Oswestry Disability Index (O.D.I) ένα ερωτηματολόγιο που εκτιμά περιορισμούς των διαφόρων δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής και η κλίμακα HADS (Hospital Anxiety and Depression scale) που αποτελεί μια κλίμακα για την ανίχνευση συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους. Αυτοί οι παράμετροι επαναξιολογήθηκαν στο δίμηνο και στο εξάμηνο από την εφαρμογή της ειδικής θεραπευτικής άσκησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υπήρξε σημαντική βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους μετά την παρέμβαση της ειδικής θεραπευτικής άσκησης. Στη διατομή των ισχιακών νευρών υπήρξε βελτίωση, αύξηση δηλαδή του μεγέθους κατά 35.7% στην συμπτωματική πλευρά και 20.8% στην μη συμπτωματική πλευρά. Το εργαλείο μέτρησης "The keele STar Back screening Tool" βελτιώθηκε 40%, το Roland-Morris Disability Index βελτιώθηκε 40.4%, το O.D.I 34.9%, και η κλίμακα HADS 30.5%. Οι ασθενείς έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα της θεραπευτικής άσκησης και κατάφεραν να το φέρουν εις πέρας στο σπίτι τους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το ειδικό θεραπευτικό πρωτόκολλο της έρευνας, που πλαισιώθηκε από ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις με στόχο τη δυναμική σταθεροποίηση της οσφυϊκής μοίρας, καθώς και από διατάσεις, είχε θετική επίδραση στους ασθενείς με οσφυϊκή δισκοκήλη. Το πρωτόκολλο βοήθησε και βελτίωσε την κινητικότητα και την σταθερότητα της οσφύος και μείωσε την συμπτωματολογίας των ασθενών. Θετικά κλινικά αποτελέσματα υπήρξαν στην λειτουργικότητα και στην ψυχική υγεία των ασθενών. Επίσης παρατηρήθηκε και αύξηση του πάχους των ισχιακών νεύρων των ασθενών. Τέλος, να σημειωθεί ότι το θεραπευτικό πρωτόκολλο εφαρμόσθηκε σε ασθενείς που δεν εμφάνιζαν νευρολογικά ελλείμματα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Οσφυϊκή δισκοκήλη el
dc.subject Οσφυαλγία el
dc.subject Ισχιαλγία el
dc.subject Θεραπευτική άσκηση el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Επίδραση ειδικού πρωτόκολλου θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με οσφυϊκή δισκοκήλη με κλινική οσφυαλγία ή και ισχιαλγία el
dc.title.alternative Effect of a special treatment protocol on patients with lumbar disc herniation with clinical low back pain and / or sciatica el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου