Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ματζάρογλου, Χαράλαμπος
dc.contributor.author Βαλσαμης, Δημήτριος
dc.date.accessioned 2021-02-12T12:03:43Z
dc.date.available 2021-02-12T12:03:43Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8956
dc.description.abstract Εισαγωγή: Ο όρος σαρκοπενία αναφέρεται στο φαινόμενο της μείωσης τόσο της μυϊκής μάζας όσο και της μυϊκής λειτουργίας με την γήρανση. Η εκφυλιστική νόσος της ΣΣ είναι ένας ορισμός που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκφυλιστικών ανωμαλιών. Ο εκφυλισμός αυτός αφορά τις οστικές δομές, το μεσοσπονδύλιο δίσκο καθώς και τα μαλακά μόρια της ΣΣ. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των εκφυλιστικών αλλοιώσεων της ΣΣ και της εμφάνισης σαρκοπενίας σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών με ευρήματα εκφυλιστικών αλλοιώσεων της ΣΣ, καθώς και των επιπτώσεων της σαρκοπενίας και των εκφυλιστικών αλλοιώσεων της ΣΣ στη σωματική αλλά και στη ψυχολογική λειτουργία των ασθενών. Μεθοδολογία: Η παρούσα προοπτική ερευνητική μελέτη θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της Κλινικής Νευρομυϊκών Παθήσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου του Ρίου Πατρών καθώς και στη κλινική του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο χρόνος διεξαγωγής των μετρήσεων θα είναι από τον Ιανουάριο 2020 έως τον Ιούνιο 2020. Οι ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στην έρευνα αυτή, είναι άτομα κάθε ηλικίας με χαρακτηριστικό τα ευρήματα εκφυλιστικών αλλοιώσεων στην σπονδυλική στήλη. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη του κάθε συμμετέχοντος με σκοπό τη καταγραφή στοιχείων όπως η ηλικία, ο τρόπος ζωής, ο αριθμός των φαρμάκων που καταναλώνουν οι ασθενείς, η ακριβής διάγνωση εκφύλισης της ΣΣ, η ύπαρξη συννοσηροτήτων και το ιστορικό των χειρουργικών επεμβάσεων. Στη συνέχεια, θα καταγράφεται το ύψος των ασθενών μέσω ενός στατικόμετρου τοίχου, ενώ θα χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός που θα αξιολογεί τη σωματική σύνθεση των ασθενών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μέτρηση της μυϊκής τους μάζας, δυναμόμετρο χειρός που θα υπολογίζει την δύναμη δραγμού καθώς και με τη χρήση ανελαστικής ταινίας θα καταγράφεται η περιφέρεια του γαστροκνημίου, δικέφαλου βραχιονίου και της πυέλου. Επίσης, θα αξιολογηθεί η σωματική απόδοση των συμμετεχόντων, μέσω της καταγραφής των επιδόσεων τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δύο λειτουργικών δοκιμασιών, όπου αρχικά θα χρονομετράται η ταχύτητα βάδισης αποστάσεως τεσσάρων μέτρων και έπειτα η ταχύτητα έγερσης από την καθιστή θέση στην όρθια για πέντε φορές. Ακόμα, μετά το πέρας των μετρήσεων θα δοθούν στους ασθενείς ερωτηματολόγια τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ασθενών και ειδικότερα με τον πόνο, την κινητικότητα, την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών. Τέλος, οι ασθενείς θα συμμετάσχουν εθελοντικά στην έρευνα ύστερα από συνεννόηση με τον ιατρό τους, ενώ ο κάθε ασθενής θα υπογράψει ένα συγκεκριμένο έντυπο συναίνεσης. Τα αποτελέσματα θα καταγραφούν σε ποσοστά και θα είναι ανώνυμα, ενώ θα δοθεί αντίγραφο των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε κάθε έναν από τους ασθενείς. Η στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω εισαγωγής τους στο SPSS. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Sarcopenia el
dc.subject Exercise el
dc.subject Muscle Strength el
dc.subject Aging el
dc.subject Degenerative Disc Disease el
dc.subject Hand Grip Strength el
dc.subject SarQoL evaluation el
dc.subject SarQoL evaluation el
dc.subject Spinal Anatom el
dc.subject Depression el
dc.subject Σαρκοπενία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ el
dc.title.alternative MUSCLE MASS MEASUREMENT IN PATIENTS WITH DEGENERATIVE SPINE DISEASE el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής