Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Παράγοντες Κινδύνου Πτώσεων σε Ηλικιωμένα Άτομα και Παρεμβάσεις Πρόληψης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ξεργιά, Σοφία
dc.contributor.author Τσιοράνου, Στεφανία
dc.date.accessioned 2021-06-30T09:16:35Z
dc.date.available 2021-06-30T09:16:35Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9356
dc.description.abstract Ένα από τα πιο συχνά και σοβαρά προβλήματα μεταξύ των ηλικιωμένων είναι οι πτώσεις. Οι πτώσεις έχουν υψηλό ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας και οδηγούν σε πρόωρη νοσοκομειακή περίθαλψη. Η εργασία που ακολουθεί είναι αποτέλεσμα ανασκόπησης αρθρογραφίας και στόχος της είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση των γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες που συντελούν σε αύξηση του κινδύνου πτώσης και να αναδείξει αποτελεσματικές και στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης. Για την εκπόνηση της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε παγκόσμιες βάσεις επιστημονικών δεδομένων όπως: το PubMed, το Google Scholar, επιστημονικά περιοδικά, καθώς και συγγράμματα. Τέθηκαν κριτήρια εισαγωγής άρθρων όπως : η Αγγλική γλώσσα, η συγγραφή από το 2010 και έπειτα, η αρθρογραφία να αφορά αποκλειστικά παράγοντες κινδύνου πτώσεων σε ηλικιωμένα άτομα, και παρεμβάσεις όπως ασκήσεις και τροποποιήσεις στο περιβάλλον του ηλικιωμένου. Τα άρθρα τα οποία αποκλείστηκαν είναι αυτά τα οποία αν και σχετίζονταν με την άσκηση και την φυσικοθεραπεία στους ηλικιωμένους, δεν αναφέρονταν συγκεκριμένα σε προγράμματα για την πρόληψη των πτώσεων. Τα ευρήματα της εργασίας δείχνουν ότι η επιστήμη της Φυσικοθεραπείας είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι για την πρόληψη των πτώσεων στα ηλικιωμένα άτομα el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ηλικιωμένοι el
dc.subject Πτώσεις el
dc.subject Παράγοντες κινδύνου el
dc.subject Πρόληψη πτώσεων el
dc.subject Ασκήσεις el
dc.subject Περιβαλλοντολογικές τροποποιήσεις el
dc.subject Elderly el
dc.subject Falls el
dc.subject Fall risk factors el
dc.subject Fall prevention el
dc.subject Physical exercise el
dc.subject Environmental modifications el
dc.title Παράγοντες Κινδύνου Πτώσεων σε Ηλικιωμένα Άτομα και Παρεμβάσεις Πρόληψης el
dc.title.alternative Risk Factors for Falls in the Elderly and Prevention Interventions el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου