Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Πετροπούλου, Γιαννίτσα
dc.contributor.author Ρόδης, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned 2021-07-02T06:27:42Z
dc.date.available 2021-07-02T06:27:42Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9362
dc.description.abstract Ο Αχίλλειος είναι ο ισχυρότερος τένοντας του ανθρώπινου σώματος και κατέχει σημαντικό ρόλο τόσο στην βάδιση όσο και σε άλλες έντονες αθλητικές δραστηριότητες. Λόγω των υψηλών φορτίων που δέχεται, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια ραγδαία αύξηση των τραυματισμών του, ιδιαίτερα στους αθλητές. Οι διαταραχές του Αχιλλείου μπορούν να εμφανιστούν τόσο σε άτομα νεαρής ηλικίας όσο και σε ενήλικες και περιλαμβάνουν οξείες κακώσεις και χρόνιες παθήσεις. Η κατανόηση των αιτιολογικών παραγόντων και των μηχανισμών που προκαλούν αυτούς τους τραυματισμούς είναι σημαντική για την πρόοδο της αποκατάστασής τους. Η αποκατάσταση με συντηρητικές μεθόδους, όπως φυσικοθεραπεία, υποστηρίζεται από ορισμένους κλινικούς, ενώ άλλοι προτιμούν την χειρουργική επέμβαση και ύστερα μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία για επιστροφή του ασθενούς στο επίπεδο πριν τον τραυματισμό. Σε αυτήν την ανασκόπηση θα αναλυθούν οι παρεμβατικές τεχνικές τόσο της συντηρητικής όσο και της μετεγχειρητικής αποκατάστασης των κακώσεων Αχιλλείου τένοντα και θα αποσαφηνιστεί ποια μέθοδος θεραπείας είναι πιο αποτελεσματική, έτσι ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας στη κατάλληλη επιλογή πρωτοκόλλου. Τέλος θα αναλυθούν τα παθολογοανατομικά και ιστολογικά στοιχεία καθώς και οι εμβιομηχανικές παρεκκλίσεις του κάτω άκρου που σχετίζονται με την εμφάνιση τενοντοπαθειών και τραυματισμών ρήξης Αχιλλείου. Σκοπός Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι μέσα από την αρθρογραφική ανασκόπηση να μελετήσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων των συντηρητικών και μετεγχειρητικών φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στις κακώσεις Αχιλλείου τένοντα καθώς και να συγκρίνει την χειρουργική με την συντηρητική μέθοδο αποκατάστασης αυτών των τραυματισμών, αναβαθμίζοντας την ήδη υπάρχουσα γνώση. Επίσης επιμέρους στόχοι είναι η παρουσίαση των ανατομικών, ιστολογικών, επιδημιολογικών, παθομηχανικών στοιχείων που σχετίζονται με τους τραυματισμούς Αχιλλείου τένοντα, του μηχανισμού κάκωσής τους και των επιπλοκών που προκαλούν. Τέλος θα αναφερθούν παθολογίες της εγγύς περιοχής του Αχιλλείου τένοντα με σκοπό να γίνει σαφής διαχωρισμός και διαφοροδιάγνωσή τους από τις κακώσεις που προσεγγίζει αυτή η ανασκόπηση. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Tendinopathy el
dc.subject Achilles tendon el
dc.subject Midportion el
dc.subject Insertional el
dc.subject Treatment el
dc.subject Acute rupture el
dc.subject Postoperative el
dc.subject Exercise el
dc.subject Conservative el
dc.subject Effectiveness el
dc.subject Κακώσεις Αχίλλειου τένοντα el
dc.subject Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση el
dc.title ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ el
dc.title.alternative CONSERVATIVE AND POSTOPERATIVE PHYSICAL THERAPY FOR ACHILLES TENDON INJURIES. Α LITERATURE REVIEW WITH EMPHASIS IN THE EFFECTIVENESS OF INTERVENTIONS el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου