Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

ΤΗΛΕ-ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ξεργιά, Σοφία
dc.contributor.author Μάτσκα, Ελένη-Σαραντούλα
dc.contributor.author Ντζάθα, Ακατερίνη
dc.date.accessioned 2021-07-08T06:46:10Z
dc.date.available 2021-07-08T06:46:10Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9404
dc.description.abstract Εισαγωγή: Οι μυοσκελετικές διαταραχές μπορεί να είναι επώδυνες και εξουθενωτικές και αποτελούν την κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως. Το φορτίο τους σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό με αποτέλεσμα να συνιστούν τον σημαντικότερο συντελεστή στην παγκόσμια ανάγκη για αποκατάσταση. Η τηλε-υγεία θεωρείται μια εναλλακτική μέθοδος παροχής υγειονομικής περίθαλψης και αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με την χρήση της να εκτείνεται σε όλα τα επαγγέλματα υγειονομικής περίθαλψης. Το συγκεκριμένο μέσο θεραπείας έχει αποδειχθεί ισάξιο με την παραδοσιακή, δια-ζώσης, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μυοσκελετικών διαταραχών και κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στο πεδίο της φυσικοθεραπείας. Σκοπός: Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της αποτελεσματικότητας της χρήσης της τηλε-υγείας στην φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών διαταραχών. Παράλληλα, επιμέρους στόχους αποτελούν η διερεύνηση του κόστους και τα προβλήματα εφαρμογής της, καθώς και η ικανοποίηση των ασθενών και θεραπευτών. Μεθοδολογία - Στρατηγική αναζήτησης: Η αναζήτηση αρθρογραφίας πραγματοποιήθηκε στις εξής ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: PubMed, Science Direct, MEDLINE, Scopus και Google Scholar. Επιπρόσθετο υλικό αναζητήθηκε σε βιβλία, κυρίως ηλεκτρονικής μορφής, Φυσικοθεραπευτικού και Ιατρικού περιεχομένου. Κριτήρια εισόδου αποτελούν το είδος του άρθρου, -απλές και συστηματικές ανασκοπήσεις, μετά- αναλύσεις, κλινικές δοκιμές, τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες μελέτες-, η χρονολογία δημοσίευσης -2006 μέχρι και σήμερα- , η γλώσσα συγγραφής -Ελληνική και Αγγλική γλώσσα- ,το πεδίο των παθήσεων -μυοσκελετικές- και το μέσο της αποκατάστασης- είτε σύγχρονο είτε ασύγχρονο. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με την παρούσα ανασκόπηση αρθρογραφίας, η εφαρμογή της τηλε-υγείας είναι αποτελεσματική στην φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση μυοσκελετικών διαταραχών. Όσον αφορά την αξιολόγηση, παρά την ύπαρξη θετικών στοιχείων σχετικά με την γενική εγκυρότητα και αξιοπιστία μέσω τηλε-αποκατάστασης, η εφαρμογή της οφείλει να πραγματοποιείται με προσοχή βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ασθενούς. Εν συνόλω των αποτελεσμάτων της παρούσας πτυχιακής εργασίας η τηλε-αποκατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα οικονομικά αποδοτικό και υψηλής ικανοποίησης μέσο παροχής υπηρεσιών, τόσο με σύγχρονο όσο και με ασύγχρονο τρόπο, σε όλες τις αναφερόμενες στην έρευνα ΜΣΔ. Ακολούθως τα ενδεχόμενα προβλήματα που σημειώθηκαν σχετίζονται με την δυσκολία χρήσης, την πτωχή ποιότητα και την μη καταλληλόλητα του μέσου στην εκάστοτε πάθηση. Ωστόσο, χρήζει περαιτέρω έρευνας, για την ευρύτερη υιοθέτησή της. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Telehealth el
dc.subject Telerehabilitation el
dc.subject Telemedicine el
dc.subject Physiotherapy el
dc.subject Physical therapy el
dc.subject Musculoskeletal condition el
dc.subject Τηλε-υγεία el
dc.subject Διαταραχές μυοσκελετικού συστήματος el
dc.subject Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση el
dc.title ΤΗΛΕ-ΥΓΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ el
dc.title.alternative TELEHEALTH IN THE REHABILITATION IN PHYSICAL THERAPY OF MUSCULOSKELETAL CONDITIONS: A LITERATURE REVIEW el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής