Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (ΔΠΝ)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ξεργιά, Σοφία
dc.contributor.author Τσιάκαλου, Βασιλική
dc.date.accessioned 2021-08-03T06:49:15Z
dc.date.available 2021-08-03T06:49:15Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9466
dc.description.abstract ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Διαβητική Περιφερική Νευροπάθεια (ΔΠΝ) είναι μια σοβαρή επιπλοκή του διαβήτη, που επιδρά στα αισθητηριακά, αυτόνομα και κινητικά τμήματα του νευρικού συστήματος. Τα συμπτώματα της ποικίλουν από ήπια έως σοβαρά προβλήματα που σχετίζονται με τα έλκη στα πέλματα, τον ακρωτηριασμό κάποιου μέλους και ίσως και τον θάνατο. Κατά συνέπεια η επιδείνωσή της σχετίζεται και με αλλαγές στην εμβιομηχανική των ασθενών με μεγαλύτερη έμφαση στα κάτω άκρα. ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση των εμβιομηχανικών αυτών παραμέτρων που επηρεάζονται από την διαβητική περιφερική νευροπάθεια, με αναζήτηση της τελευταίας εξαετίας αρθρογραφία. Δεύτερο στόχος της είναι η ανάδειξη του τρόπου που επιδρά η νόσος στις παραμέτρους και πως αυτές οι αλλαγές μπορούν να θεωρηθούν συντελεστές πρόγνωσης της νόσου ή της επιδείνωσής της. Ακόμη η ανασκόπηση θα αναδείξει και θα αναβαθμίσει την υπάρχουσα γνώση σχετικά με την επίδραση της διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας στην εμβιομηχανική των ατόμων που νοσούν από αυτή. Έγινε επίσης προσπάθεια για προβληματισμό και ανάδειξη ενδιαφέροντος προς την συνέχεια της ερευνητικής μελέτης σχετικά με το θέμα. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για την αναζήτηση της σχετικής αρθρογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες αναζήτησης Google Scholar και Pubmed προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα για τις εμβιομηχανικές παραμέτρους που αφορούν τα κάτω άκρα. Οι μελέτες είχαν χρονικό περιορισμό και η αναζήτηση έγινε μέσα στις χρονολογίες από 2015 έως σήμερα. Τα δείγματα των ερευνών που αναλύονται βρίσκονταν σε παρόμοιες ηλικιακές ομάδες εκτός από μία μελέτη που αφορούσε ηλικιωμένους με ηλικία άνω των 65 ετών, παρόμοιο δείκτη μάζας σώματος και χρόνο νόσησης από διαβήτη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πλήθος εμβιομηχανικών παραμέτρων φάνηκε να επηρεάζεται από την διαβητική περιφερική νευροπάθεια ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την ισχυροποίηση αυτών των αλλαγών. Ειδικότερα σε ότι αφορά την κινηματική και κινητική του κάτω άκρου, τις δυνάμεις αντίδρασης εδάφους, τις πελματιαίες πιέσεις στα διάφορα τμήματα του πέλματος και τις μυϊκές δυνάμεις των μυών του κάτω άκρου θα πρέπει να διενεργηθεί ερευνητική μελέτη ώστε να αυξηθεί το πλήθος του δείγματος και της αρθρογραφίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Biomechanical el
dc.subject kinetic el
dc.subject kinematic el
dc.subject kinematics assessment el
dc.subject Diabetic peripheral neuropathy el
dc.subject Diabetes el
dc.subject Diabetic foot el
dc.subject Plantar pressure el
dc.subject Gait AND diabetic peripheral neuropathy el
dc.subject EMG AND diabetes el
dc.subject Gait parameters/spatiotemporal gait characteristics el
dc.subject Διαβήτης el
dc.subject Διαβητική περιφερική νευροπάθεια el
dc.subject Εμβιομηχανική el
dc.title ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ (ΔΠΝ) el
dc.title.alternative ANALYSIS OF BIOMECHANICAL FACTORS IN PATIENTS WITH DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY (DPN) el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου