Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Έμφραγμα Μυοκαρδίου και ποιότητα ζωής- Ανασκόπηση αρθρογραφίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπανιά, Θεοφανή
dc.contributor.author Σκορδά, Ευγενία
dc.date.accessioned 2022-02-01T09:20:44Z
dc.date.available 2022-02-01T09:20:44Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9906
dc.description.abstract Εισαγωγή: Το Έμφραγμα του Μυοκαρδίου αποτελεί μια από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Ανήκει στα οξεία στεφανιαία σύνδρομα και χαρακτηρίζεται από την μερική ή την ολική ισχαιμική νέκρωση του μυοκαρδίου. Η ποιότητα ζωής των ασθενών επηρεάζεται ιδιαίτερα κυρίως από ψυχοκοινωνικούς και άλλους παράγοντες ποιότητας της ζωής. Σκοπός: Να μελετηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου, αμιγώς αλλά και σε συνδυασμό με άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Σκοπός επίσης ήταν, να αξιολογηθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. Μεθοδολογία: Για την εκπόνηση της παρούσας ανασκόπησης αρθογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων όπως το Pub Med, το Google Scolar, στις οποίες βάσεις δεδομένων έγινε αναζήτηση επιστημονικών άρθρων με λέξεις κλειδιά σχετικές με το έμφραγμα μυοκαρδίου και ποιότητα ζωής. Επίσης ορισμένα συγγράμματα σχετικά με το Έμφραγμα του μυοκαρδίου, την ποιότητα ζωής, καθώς και τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες θα διαβαστούν για περαιτέρω πληροφορίες Αποτελέσματα: Υπήρξαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα με τις γυναίκες να εμφανίζουν χειρότερη ποιότητα ζωής. Τα άτομα που είχαν κάποια κοινωνική, επαγγελματική, συναισθηματική υποστήριξη ήταν πιο πιθανόν να επιστρέψουν στην δουλειά τους και εμφάνισαν μικρότερα ποσοστά οξείας διαταραχής. Επίσης όσοι ασθενείς δεν είχαν και άλλες νοσηρότητες είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Εμφραγμα μυοκαρδίου el
dc.subject Ανατομία Καρδιάς el
dc.subject Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου el
dc.subject Acute Myocardial Infarction AND quality of life el
dc.subject Myocardial infraction el
dc.title Έμφραγμα Μυοκαρδίου και ποιότητα ζωής- Ανασκόπηση αρθρογραφίας el
dc.title.alternative Myocardial infarction and quality of life- Review el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου