Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οι επιδράσεις της άσκησης με περιορισμό της αιματικής κυκλοφορίας σε καρδιαγγειακούς ασθενείς: Ανασκόπηση Αρθρογραφίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Μέντης, Μάριος-Χρύσανθος
dc.date.accessioned 2022-02-01T09:52:23Z
dc.date.available 2022-02-01T09:52:23Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9913
dc.description.abstract Εισαγωγή: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση αιτιών θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι χρόνιες παθήσεις που εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, μη προκαλώντας συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν ως υποκείμενη αιτία ανάπτυξης την αθηροσκλήρωση ενώ οι επιβαρυντικοί παράγοντες τροποποιούν σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης. Η θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων αποτελείται από έγκαιρη ανίχνευση, επέμβαση και διαχείριση των επιβαρυντικών παραγόντων όπως και χορήγηση εξειδικευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων, συγκεκριμένες ιατρικές επεμβατικές τεχνικές αλλά και εξειδικευμένες θεραπευτικές ασκήσεις. Σκοπός: Η ανασκόπηση αποσκοπεί στην διερεύνηση των αποτελεσμάτων και της ασφάλειας εφαρμογής της ΑΠΑΡ σε καρδιαγγειακούς ασθενείς. Μεθοδολογία: Για την διεκπεραίωση της συστηματικής ανασκόπησης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μηχανές αναζήτησης όπως PubMed, CENTRAL και PEDro με στόχο τη συλλογή πιο έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Τα κριτήρια εισόδου της συστηματικής ανασκόπησης περιλαμβάναν τυχαιοποιημένες μελέτες «randomized controlled trial», έρευνες στην αγγλική γλώσσα που εξετάζουν την επίδραση της ισχαίμου προπόνησης όσων αφορά την υγεία και λειτουργικότητα του καρδιαγγειακού συστήματος σε υγιή άτομα και καρδιαγγειακούς ασθενείς, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, που βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης. Αποτελέσματα: Συλλέχθηκαν 34 άρθρα εκ των οποίων τα 13 πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Τα αποτελέσματα των ερευνών, συνολικά, αναφέρουν την αύξηση της μυϊκής μάζας, δύναμης και λειτουργικότητας, μυϊκή υπερτροφία όπως και την βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, της υγείας του αγγειακού συστήματος, υπογραμμίζοντας τα ενδεχόμενα θετικά μέσω της εφαρμογής της ΑΠΑΡ σε καρδιαγγειακούς ασθενείς. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας, συγκεντρωτικά, καταδεικνύουν την ασφάλεια εφαρμογής της ισχαίμου προπόνησης σε καρδιαγγειακούς ασθενείς. Παράλληλα με τις θετικές επιδράσεις της μεθόδου στη μορφολογία και λειτουργικότητα των σκελετικών el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject blood flow restriction training-BFRT el
dc.subject Kaatsu training, cardiovascular disease-CVD el
dc.subject exercise  el
dc.subject cardiovascular patients  el
dc.subject ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ el
dc.subject ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ el
dc.title Οι επιδράσεις της άσκησης με περιορισμό της αιματικής κυκλοφορίας σε καρδιαγγειακούς ασθενείς: Ανασκόπηση Αρθρογραφίας el
dc.title.alternative Effects of blood flow restriction training on patients with cardiovascular pathologies: A literature review el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου