Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΗΞΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσέπης, Ηλίας
dc.contributor.author Κόκκας, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned 2022-02-01T11:49:17Z
dc.date.available 2022-02-01T11:49:17Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9931
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η πλήρης ρήξη του Αχιλλείου τένοντα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι ο ισχυρότερος και μεγαλύτερος τένοντας στο ανθρώπινο σώμα. Η ρήξη παράγεται συνήθως από μια μοναδική πρόσκρουση υψηλού φορτίου, όπως αυτή μπορεί να συμβεί με μια απότομη και βίαια ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής. Παρατηρείται άμεσα η αδυναμία να περπατήσει, να φορτίσει το πόδι με βάρος, ενώ το οίδημα και ο πόνος είναι εμφανή συμπτώματα. Για τη θεραπεία του τραυματισμού ακολουθείται χειρουργική ή συντηρητική αντιμετώπιση, με το βάρος να πέφτει στην αποτελεσματική και επιταχυνόμενη αποκατάσταση του ασθενούς. Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση έχει ως στόχο τη μελέτη του τραυματισμού της ρήξης του Αχιλλείου τένοντα, τις επιλογές θεραπείας που υπάρχουν και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η αποκατάσταση του ασθενούς. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην εργασία καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τον τραυματισμό, όπως ο μηχανισμός κάκωσης, τα αίτια, τα επιδημιολογικά στοιχειά κ.α. Γίνεται επίσης καταγραφή και των δύο τύπων θεραπείας, όπως και μια σύγκριση ανάμεσα τους ως προς τα οφέλη και τις επιπλοκές που προκύπτουν. Τέλος, η εργασία αναδεικνύει τις σύγχρονες μελέτες ως προς το κομμάτι της επιταχυνόμενης αποκατάστασης και της γρήγορης επανόδου στις προ τραυματισμού δραστηριότητες. Μεθοδολογία: Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την διεκπεραίωση της εργασίας ήταν οι διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, PubMed και Google Scholar. Για την εύρεση των κατάλληλων άρθρων χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά, όπως: Achilles Tendon Rupture, early functional rehabilitation, immobilization, non-operative treatment, surgical treatment. Επίσης, προτεραιότητα στην εύρεση των άρθρων ήταν ο εντοπισμός πρόσφατων αρθρογραφιών εντός δεκαετίας. Συμπεράσματα: Μέσα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εργασία, αντλείται το συμπέρασμα ότι ο τύπος της θεραπείας που θα ακολουθήσει ένας ασθενής με πλήρη ρήξη Αχιλλείου τένοντα μπορεί να είναι είτε χειρουργικός είτε απλά συντηρητικός, με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα να μην διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Βέβαια, άκρως σημαντικό σημείο μοιάζει να είναι η αποκατάσταση του ασθενούς, καθώς τα οφέλη της πρώιμης κινητοποίησης και φόρτισης, στο πλαίσιο της επιταχυνόμενης αποκατάστασης είναι πολλαπλά. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Achilles Tendon Rupture el
dc.subject early functional rehabilitation el
dc.subject immobilization el
dc.subject non-operative treatment el
dc.subject surgical treatment el
dc.title Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΡΗΞΗΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ el
dc.title.alternative THE ROLE OF PHYSIOTHERAPY IN REHABILITATION OF ACHILLES TENDON COMPLETE RUPTURE el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου