Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπίλλη, Ευδοκία
dc.contributor.author Αντερριώτης, Δημήτριος
dc.contributor.author Κλώσσας, Απόστολος
dc.date.accessioned 2022-02-02T08:47:59Z
dc.date.available 2022-02-02T08:47:59Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9933
dc.description.abstract Σήμερα, ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 αποτελεί το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποσό σημαντική είναι η διερεύνηση των προβλημάτων και της διαχείρισή τους σε αυτή την ειδική πληθυσμιακή ομάδα. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν αφορά τα χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα, για τα οποία η θεραπευτική άσκηση θεωρείται η πιο αποτελεσματική φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει συμμόρφωση στα θεραπευτικά προγράμματα άσκησης για αυτόν τον πληθυσμό, πράγμα που δεν είναι ευρέως γνωστό στην ελληνική επικράτεια. Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσο τα άτομα τρίτης ηλικίας που πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα, και τους έχει δοθεί συνταγογραφούμενη άσκηση, συμμορφώνονται σε αυτή και εφαρμόζουν τις εντολές των φυσικοθεραπευτών. Μέθοδος: Τα δείγματα συλλέχθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι Οκτώβριο 2021. Επιλέχθηκαν 22 άτομα άνω των 60 ετών τα οποία έπασχαν από μυοσκελετικές παθήσεις και τους συνταγογραφήθηκαν ασκήσεις για την αντιμετώπισή τους. Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ιδιωτικού φυσικοθεραπευτηρίου ‘’Φυσιoαγωγή’’, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘’Ο Ευαγγελισμός’’ καθώς και στους ιδιωτικούς χώρους των ασθενών που έγιναν κατ’οίκον θεραπείες. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν άτομα και των δύο φύλων τα οποία συναίνεσαν να αποτελέσουν μέρος του δείγματος της έρευνας. Οι ασθενείς ενημερώθηκαν αναλυτικά για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και έπειτα τους δόθηκε ένα έντυπο συναίνεσης όπου υπογράφηκε. Στη συνέχεια τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, το οποίο δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα και αφορούσε τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών όπως η ηλικία, το βάρος το ύψος, το φύλλο, την οικογενειακή τους κατάσταση αλλά και ένα ιατρικό ιστορικό σχετικά με τη πάθηση που αντιμετώπιζαν. Εν συνεχεία, οι ασθενείς συμπλήρωσαν 2 φορές ένα ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων, το Exercise Adherence Rating Scale (EARS) με διαφορά 15 ημερών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει διασκευαστεί στην ελληνική γλώσσα και αξιολογεί την συμμόρφωση στην συνταγογραφούμενη άσκηση καθώς και τους λόγους της μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, τα άτομα καλέστηκαν να συμπληρώσουν το International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί την φυσική δραστηριότητα. Η στατιστική ανάλυση έγινε μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS (version 25). Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν δείχνουν ότι οι ασθενείς τόσο κατά τη πρώτη όσο και στην δεύτερη μέτρηση τους για την συμμόρφωση τους στο συνταγογραφούμενο ασκησιολόγιο απάντησαν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο (μη στατιστική διαφορά p>0.05 στη στατιστική δοκιμασία paired samples t-test). Το συνολικό δείγμα ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις που συμμετείχε ήταν 22 άτομα, εκ των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 69,5 έτη. Από αυτούς το 59% ήταν άντρες (13 άτομα) και το 41% (9 άτομα) γυναίκες. Το δείγμα κατά 53,8% περπατούσε χωρίς βοήθημα , το 26,9% με βοήθημα και το 3,8% χρειαζόταν υποστήριξη από άλλο άτομο. Από τους ερωτηθέντες οι 76,9% πίστευε ότι βοηθήθηκε από το ασκησιολόγιο που τους συνταγογραφήθηκε ενώ το 7,7% δεν ένιωσε ότι βοήθησε αρκετά. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την απάντηση του ερωτηματολογίου EARS έδειξε ότι τη πρώτη εβδομάδα τέλεσης του ασκησιολογίου, ο μέσος όρος συμμόρφωσης ανήλθε στα 37,04 ενώ στο επαναληπτικό ερωτηματολόγιο παρουσιάστηκε στα 40,95. Αν και υπάρχει μια μικρή αύξηση, δεν αποτελεί αρκετή για να βγει σαφές αποτέλεσμα ότι αυξάνεται η συμμόρφωση. Τέλος, συσχέτιση αυτών με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου IPAQ (Μέσος όρος δείγματος 1198 METS) δεν φάνηκε να υπάρχει για τα άτομα 3ης ηλικίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Motivation to exercise el
dc.subject Chronic pain el
dc.subject adherence to exercise el
dc.subject musculoskeletal pain el
dc.subject elderly el
dc.subject prescribed exercise el
dc.subject adherence and physiotherapy el
dc.subject knee pain el
dc.subject low back pain el
dc.subject adherence scale el
dc.subject Ατομα τρίτης ηλικίας el
dc.subject Οστεοαρθρίτιδα el
dc.subject Ρευματοειδής αρθρίτιδα el
dc.subject Οσφυαλγία el
dc.subject Οστεοπόρωση el
dc.subject Συμμόρφωση el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ el
dc.title.alternative Investigation of the adherence to prescribed exercise in elderly people with musculoskeletal problems el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου