Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μελέτη της βλαστικής ανάπτυξης και των ανθέων γονότυπων πατάτας (S. tuberosum L.) Με τη χρήση μορφολογικών περιγραφητών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπασωτηρόπουλος, Βασίλειος
dc.contributor.author ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ. 12152
dc.contributor.author ΠΑΠΑΡΡΟΥΣΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Μ. 12258
dc.date.accessioned 2022-02-23T10:21:48Z
dc.date.available 2022-02-23T10:21:48Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10028
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της βλαστητικής ανάπτυξης και των ανθέων «ποικιλιών» γονοτύπων πατάτας με τη χρήση των μορφολογικών περιγραφητών (morphological descriptors). Η δομή της πτυχιακής εργασίας διακρίνεται σε 4 επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της πατάτας και οι μορφολογικοί περιγραφητές. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι βοτανικοί χαρακτήρες, η διαιτητική αξία και το θρεπτικό περιεχόμενο της πατάτας στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς επίσης και στατιστικά στοιχεία από την καλλιέργεια της πατάτας τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, περιγράφονται οι μέθοδοι καλλιέργειας της πατάτας. Στις συγκεκριμένες υπό-ενότητες αναλύονται οι απαιτήσεις σε κλίμα και έδαφος, η προετοιμασία του εδάφους, οι μέθοδοι φύτευσης, η τεχνική της καλλιέργειας, η συγκομιδή και διατήρηση της πατάτας, ενώ αποτυπώνονται και οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες. Στο τελευταίο μέρος του παρόντος κεφαλαίου, αναλύονται οι μορφολογικοί περιγραφητές και συγκεκριμένα αυτοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο του πειράματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πειραματική μέθοδος που ακολουθήθηκε για το χαρακτηρισμό των «ποικιλιών» πατάτας με τη χρήση των μορφολογικών περιγραφητών και στη συνέχεια, τα υλικά και η μέθοδος που ακολουθήθηκε κατά την πειραματική διαδικασία. Στο τρίτο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα με βάση τα χαρακτηριστικά που αφορούν στη βλαστητική ανάπτυξη και τα άνθη. Στο τελευταίο κεφάλαιο, ακολουθούν τα συμπεράσματα από την πτυχιακή εργασία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Μορφολογικοί περιγραφητές el
dc.subject Καλλιέργεια πατάτας el
dc.subject Χαρακτηριστικά ανθέων el
dc.subject Βλαστητική ανάπτυξη el
dc.title Μελέτη της βλαστικής ανάπτυξης και των ανθέων γονότυπων πατάτας (S. tuberosum L.) Με τη χρήση μορφολογικών περιγραφητών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου