Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δίκτυα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της Αχαΐας. Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μαλάμος, Νικόλαος
dc.contributor.author ΓΙΟΥΛΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Α.Μ.11961
dc.date.accessioned 2022-03-02T08:51:13Z
dc.date.available 2022-03-02T08:51:13Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10056
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία παραπέμπει στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), και πραγματεύεται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον νομό Αχαΐας. Αρχικά, στα πρώτα κεφάλαια, περιγράφονται εισαγωγικές έννοιες όσον αφορά τους όρους άρδευση, αρδευτικά δίκτυα, στράγγιση και στραγγιστικά δίκτυα. Επιπλέον, γίνεται αναφορά για την λειτουργία των συστημάτων αυτών των δικτύων, καθορίζεται η λειτουργικότητα τους, με προϋποθέσεις πάντα, την σωστή κατασκευή και την συνετή χρήση τους. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται πληροφορίες για τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Αχαΐας, παραδείγματος χάριν τους τρόπους που γίνεται η άρδευση και η χρήση του αρδευτικού νερού, αλλά και πληροφορίες για τις καλλιέργειες που υπάρχουν στον κάθε ΤΟΕΒ. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Αρδευτικά δίκτυα el
dc.subject Στραγγιστικά δίκτυα el
dc.subject Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων el
dc.title Δίκτυα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της Αχαΐας. Υφισταμένη κατάσταση και προοπτικές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου