Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκητών στην ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού σημαντικών κηπευτικών καλλιεργειών.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καραναστάση, Ειρήνη
dc.contributor.author ΝΤΟΥΡΟΥ, ΑΝΝΑ Α.Μ.12250
dc.contributor.author ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΠΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ.12299
dc.date.accessioned 2022-03-02T10:39:30Z
dc.date.available 2022-03-02T10:39:30Z
dc.date.issued 2022-02
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10061
dc.description.abstract Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην επίδραση των ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκήτων στην ανάπτυξη σημαντικών κηπευτικών καλλιεργειών και ειδικότερα στην τομάτα και την πιπεριά. Συγκεκριμένα μπορούν να αποικίσουν σε μεγάλη ποικιλία φυτών ενώ μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη ανάπτυξη των φυτών ή/και να τα προστατεύσουν από παράσιτα (Canassa, 2019). Ο μύκητας που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία είναι το είδος Beauveria bassiana Balsamo (Vuillemin) (Hypocreales: Cordycipitaceae) μετά από απομόνωση με έντομα στόχους, Είναι ένας εντομοπαθογόνος μύκητας, κατά περιπτώσεις ενδοφυτικός. Στόχος του πειράματος ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του μύκητα αυτού ως ενδοφυτικού, στην ανάπτυξη των φυτών που ανήκουν σε σημαντικές καλλιέργειες κηπευτικών, όπως της τομάτας και της πιπεριάς. Η σημασία της μελέτης έχει διττό, σημαντικό ρόλο. Από τη μία πλευρά με την απόδειξη της καινοτόμου χρήσης του μύκητα ως εμβόλιο σε σπόρους με σκοπό την αύξηση της ανάπτυξής του και από την άλλη πλευρά ως οικονομική στρατηγική για την βελτίωση και ανάπτυξη των φυτών χωρίς επιπλέον θρεπτικά συστατικά (Tall and Meyling, 2018). Ως βιολογική μέθοδος, χωρίς συστηματική επέμβαση από τον άνθρωπο, το Beauveria bassiana περνά ολόκληρο ή ένα μέρος του κύκλου ζωής του ενδοκυτταρικά ή/και μεταξύ των κυττάρων σχηματίζοντας αποικίες σε υγιείς ιστούς των φυτών-ξενιστών στους οποίους τυπικά δεν προκαλούν εμφανή συμπτώματα ασθένειας (Wilson, 1995). el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ενδοφυτικός μύκητας el
dc.subject Beauveria bassiana el
dc.subject Πολλαπλασιαστικό υλικό el
dc.title Η επίδραση ενδοφυτικών εντομοπαθογόνων μυκητών στην ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού σημαντικών κηπευτικών καλλιεργειών. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου