Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

¨Data center Interconnects with optical fibers¨

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΠΟΛΙΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
dc.contributor.author ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (3105)
dc.date.accessioned 2023-11-14T10:12:37Z
dc.date.available 2023-11-14T10:12:37Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10816
dc.description.abstract Σε αυτή την εργασία θα κάνουμε μια γενική αναφορά στην σημερινή δομή των δικτύων και θα εμβαθύνουμε στα δίκτυα των οπτικών ινών, θα αναφερθούμε στην κατασκευή τους και τις λειτουργίες των δικτύων αυτών. Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα Κέντρα Δεδομένων των οπτικών δικτύων (Data Centers), τα χαρακτηριστικά τους, τα θετικά και τα αρνητικά τους και τις αρχιτεκτονικές τους. Θα αναλύσουμε κάποιες αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε κέντρα δεδομένων και θα τις συγκρίνουμε μεταξύ τους. Τέλος, θα παρουσιάσουμε μια προσομοίωση ενός οπτικού δικτύου και κάνοντας ένα πείραμα θα βγάλουμε συμπεράσματα βάση των αποτελεσμάτων που βάση των αποτελεσμάτων. el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title ¨Data center Interconnects with optical fibers¨ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής