Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πλοήγηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανά Τίτλο

Πλοήγηση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ανά Τίτλο

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Θωμίδης, Αλέξανδρος Α.Μ.15847; Κολιού, Σοφία Α.Μ.15850 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
 • Καραμούζη, Αθανασία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2015-06)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται μια λίστα από ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκμάθησης της γλώσσας Html5 και των διαδοχικών φύλλων στυλ Css3 ενώ παράλληλα αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ...
 • Σουρασή, Ελένη-Αικατερίνη Α.Μ.1122 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Η οπτικοποίηση (Visualizing) των ειδήσεων θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένας κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης δύο προκλήσεων της σύγχρονης δημοσιογραφίας: αφενός της πρόκλησης της αποκάλυψης μεγάλων ειδήσεων και αφετέρου ...
 • Ροδίτης, Δημήτριος Α.Μ. 2022 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018-06)
  Η παρούσα μελέτη που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας με θέμα <<Το Ιnternet των πραγμάτων>> περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή, δηλαδή πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό που ...
 • Μητσοτάκης, Στυλιανός Α.Μ. 13826 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
 • Νιθαυριανάκης, Ανδρόνικος Α.Μ. 1505 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2014)
 • Γιακουμέλος, Γεώργιος Α.Μ. 0951; Χριστιανός, Γεώργιος Α.Μ. 1132 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  • Το 1 κεφάλαιο παρέχει μία εισαγωγή στην έννοια της Responsive σχεδίασης, παραθέτοντας στοιχεία πριν κανουμε χρήση της μεθόδου αυτής, παρουσιάζοντας παράλληλα λανθασμένες κατασκευαστικές χρήσεις. Τέλος γίνεται μια μικρή ...
 • Κακαβάς, Θάνος Α.Μ. 1394; Κρητικοπούλου, Ελπίδα - Μαρία Α.Μ. 1953 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Το Software Defined Networking αποτελεί μία διαφορετική προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας των δικτύων. Με τον γνωστό κλασσικό τρόπο τα δίκτυα ενσωματώνουν τόσο το φυσικό επίπεδο (σηματοδοσία) όσο και τη λογική για τον τρόπο ...
 • Λούνγκου, Βασίλε (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016-10)
 • Ντούλε, Εμμανουέλα Α.Μ. 1998 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή ενός δικτυακού τόπου που θα υλοποιεί ολοκληρωμένο σύστημα για την παρουσίαση ταξιδιωτικών προορισμών, άλλα και δραστηριοτήτων που θα μπορεί ο χρήστης να συμμετέχει ανάλογα ...
 • Χαχαλάς, Θεόφραστος Α.Μ. 0346 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσουμε τις δυνατότητες αξιοποίησης του Ubiquitous Computing αλλά και τους κινδύνους και περιορισμούς που υπάρχουν από τη χρήση τους. Επιπλέον θα αναζητήσουμε ...
 • Μπισάνη, Γκραντιόλα; Σελλά, Αέρντα (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πλήρης περιγραφή της εργασίας όσον αφορά το θέμα της, τους στόχους που επιδιώκει να καλύψει καθώς επίσης και τη δομή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στις υπηρεσίες του ...
 • Τσιόγκα, Μαρία Α.Μ. 0876; Κουφουδάκης, Κωνσταντίνος Α.Μ. 14392 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
 • Ακριβός, Μάριος Α.Μ.1638; Κορκοντζήλας, Ιωάννης Α.Μ.1717 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στο επιστημονικό αντικείμενο της μηχανικής όρασης. Με τον όρο μηχανική όραση εννοούμε την προσπάθεια εξομοίωσης της ανθρώπινης όρασης από κάποια συσκευή, όπως ένα ρομπότ ή άλλο ...
 • ΒΑΡΕΙΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (1882) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-10)
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την κατανόηση της έννοιας τών αλγορίθμων σε μοντέλα διαχείρισης γνώσης και τις εφαρμογές τους με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη διδασκαλία και μάθηση. Επίσης έχει σαν στόχο τη ...
 • Σαμαρά, Βασιλική (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Κύριος σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η καταγραφή και η ανάλυση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό ομοιότητας εννοιών σε ετερογενή μοντέλα πληροφοριών, καθώς και η μελέτη αλγορίθμων ταιριάσματος ...
 • Γεωργαλάς, Στυλιανός, 2097; Κορώνης, Λάμπρος, 2146 (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2020-12)
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η Κρυπτογραφία και η εξέλιξη της. Ειδικότερα, θα μελετηθεί η ιστορική αναφορά της εμφάνισης της κρυπτογραφίας με έμφαση στην σύγχρονη εποχή και στους κώδικες κρυπτογράφησης ...
 • Σκορδάς, Παναγιώτης Α.Μ. 2223 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Στην παρούσα πτυχιακή θα γίνει αναφορά στην Εθνική Στρατιγική και την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στη χώρα μας. Θα παραουσιαστούν καλές πρακτικές ΕΣΜ στην Ελλάδα και διεθνώς, θα αναφερθούν οι ...
 • Μήλας, Ανδρέας Α.Μ. 0502 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018-05)
  Η πτυχιακή μου εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Ο χωρισμός αυτός έχει προέλθει μετά από μελέτη για την καλύτερη κι ευκολότερη ανάγνωση αυτής της πτυχιακής εργασίας από τον οποιονδήποτε. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται ...
 • Ζουλούμης, Παναγιώτης Α.Μ. 1383; Μπερερής, Χρήστος Α.Μ. 1048 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2017)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και εφαρμογή κανόνων και θεωρίας για τη δημιουργία ενός διαδραστικού παιχνιδιού. Το παιχνίδι το οποίο αφορά η εργασία αυτή, είναι ο γνωστός σε όλους μας Ναρκαλιευτής. Η υλοποίηση ...

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου