Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι)

 

Πρόσφατες υποβολές

 • ΛΑΛΙΩΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Αναμφίβολα, η χρήση του διαδικτύου γίνεται ολοένα και πιο σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, διότι διευκολύνει την καθημερινότητα όλων σε προσωπικό, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το διαδίκτυο όχι μόνο ...
 • ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ–ΕΛΕΝΗ Α.Μ. 16584; ΓΕΡΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ. 16601 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Οι Άμεσες Ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης σε χώρες με χαμηλό εισόδημα. Ωστόσο η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο πρόβλημα μεγάλων διαστάσεων όσον αφορά την οικονομική ...
 • ΚΩΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 15935 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Στην σύγχρονη εποχή όπου τα τελευταία χρόνια είναι εμφανή τα σημάδια της κοινωνικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης είναι σημαντικό να δούμε πως η συμμετοχή των ατόμων από νεαρή ηλικία σε ομάδες της κοινωνίας των ...
 • ΠΑΤΡΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την δημιουργία μιας μελέτης επιχειρησιακού σχεδίου (Business plan) και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας νέας επιχειρηματικής δράσης, τη δημιουργία ενός κάμπινγκ, στην Περιφερειακή Ενότητα ...
 • ΛΟΥΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.16677; ΣΥΜΕΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.16481 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία έχει απώτερο σκοπό να μας δείξει με ποιο τρόπο πλέον μπορούμε ακόμα και από την ευκολία του σπιτιού μας να δημιουργήσουμε ένα ειδησεογραφικό ιστότοπο με τη χρήση ενός page builder όπως είναι για ...
 • ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει το ρόλο της ηγεσίας στις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ενασχολείται με τον ορισμό της ηγεσίας είτε ως θεωρητική έννοια, είτε ως ετυμολογία. Ακολούθως γίνεται μία ιστορική προσέγγιση ...
 • ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ Α.Μ.14225; ΚΙΚΙΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.14351 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η μελέτη αυτή αφορά την ανάπτυξη της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Παρατίθεται η ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της τηλεόρασης, επισημαίνοντας την λειτουργίας δυο κρατικών τηλεοπτικών σταθμών με τακτικό πρόγραμμα ...
 • ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ, ΜΑΡΙΝΑ Α.Μ.16403 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Τα τελευταία χρόνια οι αυξημένες απαιτήσεις των πελατών για τραπεζικές συναλλαγές βασισμένες στην ταχύτητα, στην ευκολία και την ασφάλεια οδήγησαν στην σταδιακή αντικατάσταση της παραδοσιακής τραπεζικής από την ηλεκτρονική ...
 • Γιωργάκη, Αρετή; Πάσιου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε το WordPress, ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) το οποίο διευκολύνει τη δημιουργία και τη δημοσίευση ψηφιακού περιεχομένου. Παρουσιάζουμε αρχικά την εσωτερική ...
 • Ντζώρη, Δήμητρα Α.Μ.15220 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η εξόρυξη δεδομένων (data mining) είναι μια νέα πραγματικότητα που πλέον επιτρέπει στις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, ακόμη και τους ερασιτέχνες με πηγαίο ενδιαφέρον για μελέτη των τάσεων, να διερευνήσουν πολλές πτυχές ...
 • Φαρφάλα, Αλεξάνδρα Α.Μ.15558 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά έναν τομέα που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Πιο συγκεκριμένα, ως αντικείμενο μελέτης επιλέγονται τα πιο διαδεδομένα από αυτά, δηλαδή το ...
 • Μπουγάνη, Βασιλική - Έλλη; Παπαδημητροπούλου, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η παρούσα εργασία αποτελεί ανασκόπηση της πιο σύγχρονης βιβλιογραφίας που αφορά στο Ψηφιακό Νευρομάρκετινγκ το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο πεδίο στο χώρο της διαφήμισης και του μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια. Το Ψηφιακό ...
 • Κρητικός, Στυλιανός Α.Μ.16395 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το γεγονός πως ανέλαβα την εκπόνηση μιας εργασίας σχετικής με το Λαύριο οφείλεται στο ότι είμαι πολίτης της Λαυρεωτικής και με αφορά άμεσα η ιστορία και η εξέλιξη του τόπου μου. Το θέμα της σχετίζεται με την περιβαλλοντική ...
 • Νομικού, Ευαγγελία Α.Μ.14486 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι το «Στρατηγικό Marketing για την εταιρεία «Φάβα Σχοινούσας» και στοιχειοθετείται ως εξής: Στο 1ο κεφάλαιο το: «Μάρκετινγκ» παρουσιάζονται γενικά στοιχεία του θέματος, ο ορισμός ...
 • Μουσκάι, Ιωάννα Α.Μ.16428; Πολυχρόνη, Μερόπη Α.Μ.16466 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η ανάπτυξη ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα νόμων και ειδικών διατάξεων με πολλές μεταρρυθμίσεις. Η καταγραφή των νομοθετικών διατάξεων κάθε χρονικής περιόδου με την ...
 • Δημητράντζος, Δημοσθένης Α.Μ.14265 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, αλλά και να διαμορφώνουν, εν μέρει, την αγορά. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής ...
 • Καράμπελας, Ζώης Α.Μ.15423 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η αναζήτηση του ενεργού πολίτη στην σημερινή εποχή διαφέρει σε σχέση με μια εικοσαετία πριν μιας και τα πράγματα οι καταστάσεις και τα πρότυπα αλλάζουν, διαμορφώνονται αλλιώς σε σχέση με το πως ήταν τις εποχές εκείνες. Ή ...
 • Σαβόσκιν, Κορίνα Α.Μ.16271; Τούρκου, Πάολα Α.Μ.16290 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Αποδίδοντας την περίληψη της πτυχιακής με λίγα λόγια, αναλύεται σε πρώτο στάδιο τα βασικά δεδομένα και στοιχεία που περιλαμβάνουν τα πληροφοριακά συστήματα. Είναι δεδομένα κατηγοριοποιημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ...
 • Μπουτούρη, Κωνσταντίνα Α.Μ.15856 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020-08)
  Η υγειονομική περίθαλψη στη χώρα μας αντιμετωπίζει πολλές προσκλήσεις, όπως νέα οργανωτικά σχήματα, σύγχρονες χρηματοδοτικές μεθόδους, επανακαθορισμό της προσφοράς και αξιοποίησης των πόρων, απρόβλεπτες κατευθύνσεις και ...
 • Μαργάρα, Θεοδώρα Α.Μ.16555; Σαρδέλης, Ανδρέας Α.Μ. 16552 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία επιδιώκει μια προσέγγιση στο θέμα της χρήσης του διαδικτύου από τους εφήβους και κυρίως η ενασχόλησή τους με τα διαδικτυακά παιχνίδια, θέμα που προβληματίζει γονείς, εκπαιδευτικούς, όσο και τους ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds