Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Αλγόριθμοι και μετρικές για τον ορισμό ομοιότητας εννοιών σε ετερογενή μοντέλα πληροφοριών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές