Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Δημιουργία μιας εικονικής κοινωνικής επιχείρησης στο Αίγιο.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσουραμάνης, Χρήστος
dc.contributor.author Mακάση, Αγγελική
dc.date.accessioned 2016-09-20T12:02:56Z
dc.date.available 2016-09-20T12:02:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3220
dc.description.abstract Την ανάγκη δημιουργίας παιδικών σταθμών Κοιν.Σ.Επ. την επιβάλλουν όχι μόνο οι λόγοι δημιουργίας τέτοιων επιχειρήσεων που βοηθούν στην ανάπτυξη της χώρας μας και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και η ανάγκη βοήθειας και στήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Προϋποθέτει τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, τη διευκόλυνση της επαγγελματικής δραστηριοποίησης και την πρόσβαση στην απασχόληση σημαντικών στρωμάτων του πληθυσμού. Βοηθά στην καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της ένταξης των ευάλωτων ομάδων στο κοινωνικό σύνολο. Ακόμη ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη και καινοτομία, την ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την παροχή σύγχρονων, ποιοτικών και καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών. Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα αποτελούσε από παλιά ένα κρίσιμο θέμα τόσο ως προς της συνέπειες προς την ίδια την χώρα, όσο και στους ίδιους τους ανθρώπους. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, αναφέρεται στη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και συγκεκριμένα στη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού για πρόσφυγες στη πόλη του Αιγίου. Η ίδρυση της συγκεκριμένης μονάδας γίνεται για να προσφέρει τη βοήθεια στα παιδιά των προσφύγων αλλά και στις οικογένειες τους, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Το όραμα της επιχείρησης είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου παιδικού σταθμού, που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε μικρά παιδιά μεταναστών. Αποστολή της επιχείρησης είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών της και η άμεση ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών αυτών. Η στρατηγική της επιχείρησης θα βασιστεί στη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, στο έμπειρο προσωπικό και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Επιχειρήσεις,Κοινωνικές Συνεταιριστικές - Ελλάδα - Αίγιο el
dc.subject Επιχειρηματικότητα el
dc.subject Συνεταιρισμοί - Παιδικοί σταθμοί - Διοίκηση και οργάνωση el
dc.title Δημιουργία μιας εικονικής κοινωνικής επιχείρησης στο Αίγιο. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής