Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ερευνητική προσέγγιση της όρασης παιδιών του Αιγίου

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μακρυνιώτη, Δήμητρα
dc.contributor.author Κούλη, Ιωάννα Α.Μ. 630
dc.contributor.author Τζέλο, Σιντορέλα Α.Μ. 675
dc.date.accessioned 2016-10-19T07:12:24Z
dc.date.available 2016-10-19T07:12:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3667
dc.description.abstract Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά κατά την σχολική ηλικία παρουσιάζουν προβλήματα στην όρασή. Έτσι πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό να μελετηθούν τα επίπεδα της όρασης των παιδιών κατά σχολική ηλικία στο Αίγιο, να διερευνηθούν οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την λήψη της και για να αναδειχθεί ο ρόλο των γονέων και δασκάλων στην διαπίστωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της όρασης των παιδιών. Η έρευνα ήταν δειγματοληπτική και πραγματοποιήθηκε στο χώρο του τμήματος οπτικής-οπτομετρίας σε δύο περιόδους. Σε αυτό το διάστημα οι μαθητές τεσσάρων δημοτικών σχολείων της περιοχής, ενημερώθηκαν σε θέματα της όραση, ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια και επιπλέον τους έγιναν μετρήσεις της όρασης από τους φοιτητές του τμήματος. Τα στοιχεία από τις μετρήσεις και τα ιστορικά-ερωτηματολόγια των μαθητών την Β’ τάξης που συλλέχθηκαν, επεξεργάστηκαν. Στα αποτελέσματα ένα μικρό ποσοστό μαθητών που δεν έβλεπε καλά παραπέμφθηκε σε οφθαλμίατρο όπως και οι μαθητές παρουσίασαν σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ματιών, για περεταίρω διερεύνηση. Ακόμα, φαίνεται ότι δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών των τεσσάρων σχολείων, τόσο στις μετρήσεις όσο και στης απαντήσεις των ερωτηματολογίων. Στην συνέχεια εξεταστήκαν οι λόγοι διαφοροποίησης κάποιων περιπτώσεων και τα ενδεχόμενα λάθος μετρήσεων. Συμπερασματικά η όραση των μαθητών στο Αίγιο βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα τους για την παρούσα ηλικία. Ενώ ο ρόλος των γονέων αλλά και των δασκάλων στην διατήρηση της στα επιθυμητά επίπεδα είναι πολύ σημαντικός και γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα να την περεταίρω ευαισθητοποίηση τους πάνω στην el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Οφθαλμός el
dc.subject Όραση el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Ερευνητική προσέγγιση της όρασης παιδιών του Αιγίου el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου