Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Επαγγελματικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας και επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών συγκριτικά σε Ελλάδα και Κύπρο

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΜΠΑΚΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
dc.contributor.author ΜΠΟΡΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ
dc.contributor.author ΦΡΙΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ
dc.date.accessioned 2018-10-29T08:20:06Z
dc.date.available 2018-10-29T08:20:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7040
dc.description.abstract Εισαγωγη: Οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας με χαμηλότερη ικανοποίηση από την εργασία δεν έχουν μόνο μεγάλη πιθανότητα να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, αλλά επίσης δείχνουν υψηλότερα ποσοστά απουσίας και συναισθηματικής εξάντλησης. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπιση και η ερευνητική πρόσεγγιση της ικανοποίησης των νοσηλευτών και των επαγγελματικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Μεθοδολογία: Για την υλοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε νοσηλευτές που απάντησαν οικειωθελώς στη μελέτη. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναλύθηκαν από το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Συμπερασματα : Οι νοσηλευτές που εργάζονταν στην Ελλάδα ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασίας τους από ότι οι Κύπριοι συνάδελφοι τους. Οι νοσηλευτές που εργάζονταν στην Ελλάδα απάντησαν πως δουλεύουν λιγότερο απομονωμένοι για πολλές ώρες, από ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, οι νοσηλευτές που εργάζονταν στην Ελλάδα απάντησαν σε μεγαλύτερο αριθμό πως αξιοποιούνται οι ικανότητες τους στη δουλειά τους ενώ οι νοσηλευτές που εργάζονταν στην Κύπρο θεωρούν ότι πληρώνονται πιο ικανοποιητικά για τη δουλειά που προσφέρουν.Οι νοσηλευτές που εργάζονταν στην Ελλάδα ήταν λιγότερο ευχαριστημένοι από τη θερμοκρασία στο εργασιακό περιβάλλον τους από ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στην Κύπρο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Επαγγελματική ικανοποίηση el
dc.subject Νοσηλευτές el
dc.subject Επαγγελματικοί κίνδυνοι el
dc.title Επαγγελματικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας και επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών συγκριτικά σε Ελλάδα και Κύπρο el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής