Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Σύνδρομο mobbing στην επαγγελματική ζωή των νοσηλευτών:Πρόληψη και αντιμετώπιση

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΡΟΜΠΟΛΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
dc.contributor.author ΠΕΡΟΥ, ΑΝΘΟΥΛΑ
dc.contributor.author ΠΕΤΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
dc.date.accessioned 2018-10-31T08:56:38Z
dc.date.available 2018-10-31T08:56:38Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7072
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η παρενόχληση σε ηθικό – ψυχολογικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο αφορά ένα φαινόμενο το οποίο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στην υγεία όσο και στην ασφάλεια των εργαζομένων. Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτιών και των παραγόντων εμφάνισης της εργασιακής παρενόχλησης μέσα από την σύγχρονη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και ερευνητικών μελετών στις ηλεκτρονικές βάσεις «Pubmed» και «Cinahl», οι οποίες αναφέρονται στα αίτια και στα αποτελέσματα της εργασιακής παρενόχλησης με έμφαση στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αποτελέσματα: Το σύνολο των εμπειρικών και θεωρητικών ερευνών τονίζει ότι, ο εργασιακός εκφοβισμός προκαλεί την εκδήλωση ποικίλων συμπτωμάτων που πλήττουν σοβαρά την υγεία και όλες τις εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς η ηθική παρενόχληση κατηγορείται για την πρόκληση σοβαρών ψυχοσωματικών ασθενειών αλλά ταυτόχρονα κλονίζει και την κοινωνική θέση, την επαγγελματική πορεία και την οικονομική κατάσταση του εργαζομένου. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπλοκές στη ζωή του θύματος. Συμπεράσματα: Σε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αποκαλύπτεται πλήθος δημοσιευμένων μελετών που τεκμηριώνουν την έκταση του προβλήματος της βίας απέναντι στους νοσηλευτές. Από όλα αυτά γίνεται αντιληπτό ότι είναι ένα υπαρκτό, σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα για τους επαγγελματίες υγείας και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εργασιακή παρενόχληση el
dc.subject Νοσηλευτές el
dc.title Σύνδρομο mobbing στην επαγγελματική ζωή των νοσηλευτών:Πρόληψη και αντιμετώπιση el
dc.title.alternative Mobbing syndrome in the professional life of hospitals:Prevention and treatment el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου