Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Social Media Marketing (Το μάρκετινγκ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καμπούρη, Μαρία
dc.contributor.author Μάργαρη, Δέσποινα - Δήμητρα Α.Μ. 16111
dc.contributor.author Χασιώτη, Μαρία Α.Μ. 16227
dc.date.accessioned 2019-01-15T11:04:50Z
dc.date.available 2019-01-15T11:04:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7339
dc.description.abstract Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται μια σύγχρονη μέθοδος μάρκετινγκ, το Social Media Marketing (SMM).Η παρουσίαση γίνεται από την σκοπιά των καταναλωτών και σαφώς των εταιρειών/οργανισμών. Η διαρκής ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχείς αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Ένας σημαντικός τομέας, στον οποίο διαδραματίζουν το τελευταίο διάστημα σημαντικό ρόλο τα Social Media, είναι και αυτός των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ. Ειδικότερα, σε μια περίοδο σαν την σημερινή, οι εναλλακτικές λύσεις για την ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα είναι σε θέση να προσφέρουν τέτοιες λύσεις. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο έχουν στραφεί όλες οι επιχειρήσεις στην διαφήμισή τους μέσω του διαδικτύου. Στόχος των επιχειρήσεων, είναι η συλλογή απόψεων των καταναλωτών, αναφορικά με τα προϊόντα που εμπορεύονται, αυξάνοντας τη δημοτικότητά και την κερδοφορία τους. Η παρούσα εργασία επιχείρησε, μέσω τόσο βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο και ποιοτικής έρευνας βασισμένης σε ερωτηματολόγια, να αποτυπώσει την εικόνα σχετικά με την στροφή που παρατηρείται από τις επιχειρήσεις προς τη χρήση των Social Media και ειδικότερα του Social Media Marketing (SMM), για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, υπάρχει μια σημαντική αύξηση της ζήτησης των εταιρειών να διαφημιστούν στα social media. Σημαντικός παράγοντας που βοήθησε στo marketing των επιχειρήσεων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ήταν η αύξηση σε μεγάλο βαθμό, της χρήσης τους από τους καταναλωτές. Οι εταιρείες τα τελευταία χρόνια, αναζητούν νέες και πιο οικονομικές μεθόδους μάρκετινγκ με πιο διαδεδομένο και δημοφιλής το Social Media Marketing (SMM).Το πώς θα επωφεληθούν οι εταιρείες από τη χρήση των Social Media εξαρτάται από τους στόχους που έχουν θέσει και ο βασικότερος στόχος πρέπει να είναι όχι η προσωρινή αύξηση των πωλήσεων, αλλά να πετύχουν την προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα και τη συμβολή τους στην προώθηση της. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Social Media Marketing el
dc.subject Επιχειρήσεις και μάρκετινγκ el
dc.title Social Media Marketing (Το μάρκετινγκ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου