Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

O ακτιβισμός στήν Ευρώπη και την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μορφές, δράσεις και προοπτικές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Στραβοσκούφης, Αθανάσιος
dc.contributor.author Καρέλη, Ιωάννα Α. Μ. 14493
dc.date.accessioned 2019-03-05T09:56:08Z
dc.date.available 2019-03-05T09:56:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7459
dc.description.abstract Ο ακτιβισμός συχνά γίνεται με πλήρη απασχόληση, ως μέρος της κύριας δραστηριότητας ενός οργανισμού. Πολλές οργανώσεις στον κλάδο του ακτιβισμού είναι είτε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις είτε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η ερευνητική προσέγγιση της έννοιας του εθελοντισμού. Για την υλοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο ποιοτικής έρευνας το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από τη μελέτη της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας. Activism is often done on a full-time basis as part of an organization's main activity. Many organizations in the field of activism are either non-profit organizations or non-governmental organizations. The aim of this paper is the bibliographic review and the research approach of the concept of volunteering. A structured questionnaire of qualitative research was developed to implement the study, which was created through the study of the domestic and international literature. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ακτιβιστικές οργανώσεις - Διοίκηση και Οργάνωση el
dc.subject Ακτιβισμός - Ελλάδα - Ευρώπη el
dc.title O ακτιβισμός στήν Ευρώπη και την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μορφές, δράσεις και προοπτικές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου