Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Η επίδραση της έκκεντρης εξάσκησης των οπίσθιων μηριαίων με τη τεχνική Nordic στην εξάλειψη προδιαθεσικών παραγόντων τραυματισμού

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές