Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Τα οστρακοειδή ώς βιοδείκτες μικροβιολογικού φορτίου: Μικροβιολογικός και ποιοτικός έλεγχος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Πούλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Κίτσου, Δήμητρα Α.Μ. 11713
dc.date.accessioned 2019-10-01T09:18:06Z
dc.date.available 2019-10-01T09:18:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7894
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία η οποία τιτλοφορεί ως Τα Οστρακοειδή ως Βιο- δείκτες Μικροβιολογικού φορτίου: Ο Υγειονομικός & Ποιοτικός έλεγχός τους, συνιστά μια πτυχιακή εργασία, η οποία εκπονήθηκε για τις ανάγκες κατοχής του σχετικού πτυχίου από το τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας. Η ίδια εργασία έχει τρεις βασικούς στόχους. Πρωτίστως, στοχεύει να περιγράψει το πλαίσιο των οστρακοειδών, από τις βασικότερες κατηγοριοποιήσεις τους, έως και τις κύριες πτυχές τους, ενώ, ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει τα οστρακοειδή (και συγκεκριμένα τα στρείδια και τα μύδια) ως βιο- δείκτες μικροβιολογικού φορτίου. Ο τρίτος και τελευταίος στόχος της εργασίας είναι να εξεταστεί ο υγειονομικός και ποιοτικός έλεγχος των οστρακοειδών (και συγκεκριμένα των μυδιών και των στρειδιών). Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η εργασία δομήθηκε σε τέσσερα κύρια κεφάλαια – όπου στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και συστατικά των οστρακοειδών, έτσι ώστε στο δεύτερο κεφάλαιο να εξεταστεί αναλυτικά το πλαίσιο της καλλιέργειας και παραγωγής οστρακοειδών στην Ελλάδα. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την παθολογία των οστρακοειδών (ιδίως των μυδιών και των στρειδιών) και διάφορα θέματα υγιεινής που προκύπτουν από την κατανάλωσή τους, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τα οστρακοειδή (ιδίως τα μύδια και τα στρείδια), συγκεκριμένα ως προς τον έλεγχό τους. Σημειώνεται πως για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων χρησιμοποιήθηκε ένα πλήθος βιβλιογραφικών πηγών, τόσο ελληνόγλωσσων, όσο και ξενόγλωσσων, δίχως να παραλειφθεί να σημειωθεί και ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισαν οι διαδικτυακές πηγές. Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την παρούσα εργασία είναι εκείνη της δευτερογενούς έρευνας, δηλαδή, της χρήσης δευτερευόντων πηγών, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οστρακοειδή el
dc.subject Παθολογία οστρακοειδών el
dc.subject Sea Foods el
dc.title Τα οστρακοειδή ώς βιοδείκτες μικροβιολογικού φορτίου: Μικροβιολογικός και ποιοτικός έλεγχος el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου