Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ψηφιοποίηση και περιγραφική ανάλυση της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των λιμνοθαλασσών της Πρέβεζας τα έτη 1971-1973

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μουτόπουλος, Δημήτριος
dc.contributor.author Κώρη, Γεωργία Α.Μ. 12149
dc.date.accessioned 2020-03-04T09:21:07Z
dc.date.available 2020-03-04T09:21:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8076
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία περιγράφει την εξέλιξη της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των αλιευμάτων των λιμνοθαλασσών της Περιφερειακής Ενότητας της Πρέβεζας κατά την περίοδο 1971-1973, σύμφωνα με τα τιμολόγια πώλησης των αλιευμάτων από τον τοπικό συνεταιρισμό που προήλθαν και ψηφιοποιήθηκαν από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Πρέβεζα. Οι καταγραφές έδειξαν ότι κατά την προγενέστερη περίοδο ο αριθμός των αλιευόμενων ειδών κυμάνθηκε από 6 έως 21, ανάλογα με τη λιμνοθάλασσα, ενώ τα κεφαλοειδή (Mugilidae) και ο κέφαλος αποτελούσαν από 52% έως 88% της παραγωγής σε όλες τις λιμνοθάλασσες, εκτός από την Πωγωνίτσα, στην οποία η τσιπούρα αποτελούσε περίπου το μισό της παραγωγής. Οι αιτίες εμφάνισης των παραπάνω φαινομένων ενδεχόμενα να είναι η μείωση των ειδών και των ποσοτήτων που εισέρχονται μέσα στις λιμνοθάλασσες (εσόδευση), η υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων και οι ατυχηματικού τύπου διαφυγές από τις παρακείμενες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα βελτιώσουν την αξιοπιστία των προγενέστερων αλιευτικών δεδομένων προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης των λιμνοθαλασσών el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Αλιευτική παραγωγή el
dc.subject Ιχθυοκαλλιέργεια - Έρευνα el
dc.subject Ελληνικές λιμνοθάλασσες - Μελέτη περίπτωσης el
dc.title Ψηφιοποίηση και περιγραφική ανάλυση της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των λιμνοθαλασσών της Πρέβεζας τα έτη 1971-1973 el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου