Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οι θερμοκρασίες των λιμνών του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κλαδάς, Ιωάννης
dc.contributor.author Παληογιάννη, Κωνσταντίνα Α.Μ. 11161
dc.date.accessioned 2020-03-04T09:41:14Z
dc.date.available 2020-03-04T09:41:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8077
dc.description.abstract Η θερμοκρασία των λιμνών αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στο λιμναίο υδάτινο περιβάλλον για όλες τις διεργασίες που συντελούνται σε αυτό. Τόσο οι φυσικές λίμνες όσο και οι ταμιευτήρες μεταβάλουν τη θερμοκρασία τους σε συνάρτηση κάποιων παραγόντων. Ο κύριος παράγοντας που ρυθμίζει τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες στο εσωτερικό της λίμνης ή του ταμιευτήρα είναι η θερμοκρασία, η οποία προκαλεί τη θερμική στρωμάτωση (thermal stratification) της λίμνης κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι ή τη θερμική ανάμειξη (thermal mixing) της λίμνης κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα (Μουτσόπουλος, Συλαίος 2015) Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η θερμοκρασία των λιμνών Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζοντας τις λίμνες με τα χαρακτηριστικά τους και τους παράγοντες που μεταβάλλουν τη θερμοκρασία τους. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται ανάλυση της έννοιας της Λιμνολογίας, δίνονται οι ορισμοί των εννοιών της φυσικής και τεχνητής λίμνης και παράλληλα γίνεται η ταξινόμηση των λιμνών με βάση κάποια κριτήρια. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Δομή και η μορφολογία των λιμνών της Αιτωλοακαρνανίας, και το φαινόμενο της Ζώνωσης των λιμνών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια της Χημικής δομής των Λιμνών, και της λεκάνης απορροής για κάθε λίμνη. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση για τις θερμοκρασίες των λιμνών και στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τις θερμοκρασίες των λιμνών του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την συγκεκριμένη εργασία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Λιμνολογία el
dc.subject Μορφολογία λιμνών el
dc.subject Τεχνητές λίμνες Νομού Αιτωλοακαρνανίας el
dc.title Οι θερμοκρασίες των λιμνών του νομού Αιτωλοακαρνανίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου