Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ψηφιοποίηση και περιγραφική ανάλυση της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των Λιμνοθαλασσών της Πρέβεζας τα έτη 2010-2018

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μουτόπουλος, Δημήτριος
dc.contributor.author Γκίνη, Γιουλιάν Α.Μ.12002
dc.date.accessioned 2020-07-23T07:20:59Z
dc.date.available 2020-07-23T07:20:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8329
dc.description.abstract Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει την ιστορική εξέλιξη της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των λιμνοθαλασσών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την περίοδο 2010-2018 σύμφωνα με τα επίσημα παραστατικά τιμολόγια πώλησης του αλιευτικού συνεταιρισμού που τις διαχειρίζεται. Η ανάλυση των ετήσιων αλιευτικών παραγωγών ανά είδος έδειξε ισχυρές διακυμάνσεις της παραγωγής στους κέφαλους, λαυράκια, χέλια και αθερίνα, αυξητικές τάσεις στα κεφαλόπουλα και τα διάφορα είδη, απότομες πτωτικές τάσεις στο λιάνωμα και ήπιες βαθμιαίες πτωτικές τάσεις στην τσιπούρα. Η σύγκριση της μέσης ετήσιας παραγωγής ανά είδος για όλες τις Λ/Θ ανάμεσα στις χρονικές περιόδους 2002-2009 και 2010-2018, έδεδιξε ότι για τα περισσότερα είδη η μέση ετήσια αλιευτική παραγωγή μειώθηκε από 15% (Κεφαλόπουλα) έως 88% (Λιάνωμα), ενώ αυξήθηκε στην αθερίνα κατά 180%, κυρίως λόγω της παραγωγής την τριετία 2014-2016. Στα χέλια η διαφοροποίηση της μέσης ετήσιας παραγωγής ανάμεσα στις παραπάνω περιόδους είναι αμελητέα και επομένως μπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η αμφίδρομη σχέση των λιμνοθαλασσών με τα παράκτια οικοσυστήματα και τις επιπτώσεις που έχουν σε αυτά οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις κάνοντας επιτακτική την ανάγκη μετάβασης σε μοντέλα διαχείρισης στο επίπεδο του οικοσυστήματος. el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Αλιευτική παραγωγή el
dc.subject Αλιευτική έρευνα - Μελέτη περίπτωσης el
dc.subject Λιμνοθαλάσσια οικοσυστήματα el
dc.title Ψηφιοποίηση και περιγραφική ανάλυση της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των Λιμνοθαλασσών της Πρέβεζας τα έτη 2010-2018 el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου