Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ιστορική εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής των σημαντικότερων ελληνικών λιμνοθαλασσών τα τελευταία 40 χρόνια

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μουτόπουλος, Δημήτριος
dc.contributor.author Νύστας, Θεοχάρης Α.Μ.12062
dc.date.accessioned 2020-10-01T08:41:02Z
dc.date.available 2020-10-01T08:41:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8654
dc.description.abstract Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει την ιστορική εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής των σημαντικότερων ελληνικών λιμνοθαλασσών για την περίοδο 1966 έως 2019 σύμφωνα με τα επίσημα παραστατικά τιμολόγια πώλησης του αλιευτικού συνεταιρισμού που τις διαχειρίζεται. Τα δεδομένα προήρθαν από 57 λιμνοθάλασσες και αφορούσαν, όπου υπήρχαν διαθέσιμα, την ετήσια, μηνιαία ή ημερήσια αλιευτική παραγωγή. Έγινε ανάλυση του αριθμού των ειδών ανά έτος και λιμνοθάλασσα, εκτίμησης σύνθεσης ειδών στο σύνολο των λιμνοθαλασσών και τέλος σύνθεσης ειδών στο σύνολο των λιμνοθαλασσών ανά δεκαετία . Οι αναλύσεις των δεδομένων έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής αποτελείται από κεφάλια (Mugil cephalus), τσιπούρες (Sparus aurata), λαυράκια (Dicentrarchus labrax), αθερίνες (Atherina boyerii) και σε μικρότερο βαθμό, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980 από τα χέλια (Anguilla anguilla) και ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μια αυξητική τάση της τσιπούρας και του λαυρακιού και την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού ειδών με μικρή συνεισφορά. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ιστορικά δεδομένα λιμνοθαλασσών el
dc.subject Ελληνικές λιμνοθάλασσες el
dc.subject Σύνθεση ειδών el
dc.title Ιστορική εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής των σημαντικότερων ελληνικών λιμνοθαλασσών τα τελευταία 40 χρόνια el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου