Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δομή και λειτουργία μονάδων εξυγίανσης οστράκων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βιδάλης, Κοσμάς
dc.contributor.author ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α.Μ.12193
dc.date.accessioned 2020-11-26T10:10:01Z
dc.date.available 2020-11-26T10:10:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8852
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει και αναλύει τα στάδια της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας, όσον αφορά την καλλιέργεια των πιο διαδεδομένων οστρακοειδών στην Ελλάδα, των μυδιών. Αρχικώς, επεξηγείται η ακριβή μέθοδος της εν λόγω καλλιέργειας, η οποία διενεργείται είτε φυσικά στο περιβάλλον στο οποίο εντοπίζεται, είτε τεχνητά στις μονάδες καλλιέργειας οστρακοειδών. Στην συνέχεια, έχοντας ως στόχο την βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων οδηγούμαστε στην διενέργεια εξυγίανσης μέσω βασικών μεθόδων, διαδικασία η οποία συντελεί στην απομάκρυνση τυχόν παθογόνων μικροοργανισμών που πιθανόν να φέρουν τα εκάστοτε δίθυρα μαλάκια. Έπειτα, ακολουθεί επεξήγηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επιδρούν τόσο θετικά όσο και αρνητικά στις μυδοκαλλιεργητικές μονάδες, καθώς και τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη των αρνητικών αποτελεσμάτων. Επιπροσθέτως, επεξηγούνται οι ενέργειες που διαδραματίζονται μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών και των δειγματοληψιών που πραγματοποιούνται, με στόχο να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις αλλά και οι απαιτούμενες εγκρίσεις, όσον αφορά την καταλληλότητα των προϊόντων τα οποία θα οδηγηθούν προς εμπορία. Τελικώς, αναδεικνύονται οι διαδικασίες σχετικά με τα στάδια εμπορίας των μυδιών ενώ παριστάνονται αναλυτικώς η δομή και η λειτουργία των σταθμών εξυγίανσης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Καλλιέργεια οστρακοειδών el
dc.subject Εμπορία μυδιών el
dc.subject Εξυγίανση οστράκων el
dc.title Δομή και λειτουργία μονάδων εξυγίανσης οστράκων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου