Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο λόγος C/N και οι επιδράσεις του στη ρυθμιστική και νιτροποιητική ικανότητα του βιολογικό φίλτρο ενός κλειστού συστήματος εκτροφής ψαριών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βλάχος, Νικόλαος
dc.contributor.author ΚΑΝΔΥΛΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
dc.contributor.author ΛΙΤΙΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
dc.date.accessioned 2021-01-26T11:39:47Z
dc.date.available 2021-01-26T11:39:47Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8921
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις επιδράσεις του λόγου C/N στη ρυθμιστική και νιτροποιητική ικανότητα του βιολογικού φίλτρου ενός ανακυκλούμενου συστήματος εκτροφής ψαριών. Γίνεται αναφορά στη ρύθμιση και τη νιτροποίηση των συστημάτων και παρουσιάζεται ο σκοπός της εργασίας. Στη συνέχεια, μελετάται η ικανότητα ρύθμισης ενός ανακυκλούμενου συστήματος εκτροφής ψαριών, αναλύοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ρύθμιση ενός συστήματος RAS καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική των βακτηρίων στα ανακυκλούμενα συστήματα εκτροφής. Μελετώνται τα οργανικά και ανόργανα θρεπτικά συστατικά, ο λόγος C/N και οι δείκτες βιοαποικοδόμησης, η σύσταση τροφής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανακυκλούμενων συστημάτων. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται η νιτροποιητική ικανότητα του ανακυκλούμενου συστήματος εκτροφής. Παρατίθεται το εννοιολογικό περιεχόμενο της νιτροποίησης, αναλύεται η απορρόφηση της αμμωνίας και η μείωση των νιτρικών ιόντων και μελετώνται οι πρακτικές διαχείρισης που επηρεάζουν την διαθεσιμότητα του αζώτου. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Λόγος C/N el
dc.subject Βιολογικό φίλτρο el
dc.subject Νιτροποιητική ικανότητα el
dc.subject Κλειστό σύστημα εκτροφής el
dc.title Ο λόγος C/N και οι επιδράσεις του στη ρυθμιστική και νιτροποιητική ικανότητα του βιολογικό φίλτρο ενός κλειστού συστήματος εκτροφής ψαριών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου