Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάπτυξη λαβρακιού και ρόκας σε σύστημα ενυδρειοπονίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βλάχος, Νικόλαος
dc.contributor.author ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
dc.date.accessioned 2021-03-10T08:49:21Z
dc.date.available 2021-03-10T08:49:21Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8994
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί η επίδραση της αλατότητας στην ανάπτυξη του λαβρακιού και της ρόκας σε υφάλμυρο σύστημα ενυδρειοπονίας με τρεις διαφορετικές αλατότητες (1.5 ppt, 5 ppt και 7 ppt). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε σύστημα ενυδρειοπονίας θρεπτικού υποστρώματος NFT, αποτελούμενο από τις τρεις δεξαμενές εκτροφής ψαριών και τον υδροπονικό σωλήνα καλλιέργειας της ρόκας με κλίση 1,2%. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 90 λαβράκια μέσου βάρους 3.92 ± 0.83 gr και µέσου µήκους 7.62 ± 0.47cm, τα οποία διαμοιράσθηκαν ανά 10 άτομα/δεξαμενή εκτροφής/αλατότητα ήτοι (30 άτομα /σύστημα) για διάστημα 40 ημέρες. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 12 άτομα ήμερης ρόκας (E.sativa) μέσου ύψους 10,7 ± 1,2 cm , τα οποία διαμοιράσθηκαν ανά 4 φυτά στα 3 υδροπονικά συστήματα θρεπτικού υποστρώματος (NFT). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα λαβράκια αναπτύχθηκαν ικανοποιητικά χωρίς να παρουσιάζουν σημαντικά στατιστικές διαφορές στο υφάλμυρο σύστημα ενυδρειοπονίας καταναλώνοντας με προθυμία την τροφή που τους χορηγούνταν. Ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (FCRd40) μεταξύ των λαβρακιών που εκτράφηκαν στα ενυδρειοπονικά συστήματα με αλατότητες 1.5 ppt, 5 ppt και 7ppt δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (ANOVA, p>0.05). Τα φυτά της ρόκας καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας (40 ημέρες) στο υφάλμυρο ενυδρειοπονικό σύστημα παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερο τελικό ύψος, μεγαλύτερη αύξηση μήκους και ποσοστιαία αύξηση στην αλατότητα 1.5 ppt σε σχέση με τη ρόκα στις αλατότητες 5 ppt και 7 ppt, αντίστοιχα (ANOVA, p<0.05). Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τη σημαντικότητα ανάπτυξης της ενυδρειοπονίας σε υφάλμυρο νερό παράγοντας λαβράκι και ρόκα με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αλατότητα 1.5 ppt. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ενυδρειοπονία σε NFT σύστημα el
dc.subject Ανάπτυξη λαβρακιού και ρόκας el
dc.subject Απορρόφηση θρεπτικών el
dc.subject Επαναχρησιμοποίηση νερού el
dc.title Ανάπτυξη λαβρακιού και ρόκας σε σύστημα ενυδρειοπονίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου