Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Εκτίμηση παραμέτρων ιστοριών ζωής της αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κατσέλης, Γεώργιος
dc.contributor.author ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Μ.12305
dc.date.accessioned 2021-03-19T10:33:57Z
dc.date.available 2021-03-19T10:33:57Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9027
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την εκτίμηση των σχέσεων ολικού μήκους και μήκους-βάρους της αθερίνας (Atherina boyeri, Risso 1810) από δείγματα που πάρθηκαν στη λίμνη Τριχωνίδα σε μηνιαία βάση για 11 μήνες. Ειδικότερα εκτιμήθηκαν οι σχέσεις ολικού μήκους (TL) και βάρους (W), από δείγμα 5043 ατόμων του είδους A. boyeri (Risso,1810), τα οποία αλιεύτηκαν με συρόμενο αλιευτικό εργαλείο (Γρι γρι), από την λίμνη Τριχωνίδα (Δυτική Ελλάδα), εκτιμήθηκαν ανά μήνα και για όλα τα άτομα συνολικά κατά την περίοδο 2019-2020. Η μηνιαία διακύμανση της παραμέτρου b, της παραπάνω σχέσης ήταν σημαντικά αλλομετρική με αρκετά ισχυρή εφαρμογή (r2> 0,863) και κυμάνθηκε μεταξύ 1,925 και 2,585. Επίσης εκτιμήθηκαν οι δείκτες ευρωστίας Le Cren, Fulton και Allometric. Οι τιμές του δείκτη Le Cren κυμάνθηκαν μεταξύ 0,641 και 0,880, αντίστοιχα, του Fulton μεταξύ 0,585 και 0,705 και του αλλομετρικού δείκτη μεταξύ 0,166 και 0,228. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Atherinaboyeri el
dc.subject Σχέσεις μήκους-βάρους el
dc.subject Δείκτες ευρωστίας el
dc.title Εκτίμηση παραμέτρων ιστοριών ζωής της αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου