Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου στη Γραμμή Παραγωγής Εντατικά Εκτρεφόμενων Ψαριών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Πούλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ Α.Μ.12071
dc.date.accessioned 2021-05-12T07:12:11Z
dc.date.available 2021-05-12T07:12:11Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9140
dc.description.abstract Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσία εκτενώς όλων των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που λαμβάνουν χώρα στη γραμμή παραγωγής εντατικά εκτρεφόμενων ψαριών. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ιχθυοκαλλιέργειας, στις κύριες κατηγορίες αυτών που ενδιαφέρουν σημαντικά τον άνθρωπο. Περιγράφονται αναλυτικά τα μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά μερικών από τα ψάρια που προορίζονται για αυτή τη κατεύθυνση. Επιπλέον, αναφέρονται όλα τα στάδια παραγωγής, ανάπτυξης και ελέγχου που περνούν τα ψάρια μέσα σε ένα ιχθυοτροφείο καθώς και ποιες νομοθεσίες ισχύουν. Πιο συγκεκριμένα η εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια: Στο Κεφάλαιο 1ο γίνεται μια εισαγωγή στον ορισμό της ιχθυοκαλλιέργειας και συγκεκριμένα πως έχει εμφανιστεί στη χώρα μας έως τις μέρες μας. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στα διάφορα είδη μοντέλων ιχθυοκαλλιέργειας που υπάρχει καθώς και τα διάφορα είδη ψαριών που υπάρχουν μέσα. Στο Kεφάλαιο 2ο υπάρχει εκτενής αναφορά στη νομοθεσία του HAACP, την ιστορία του, τη γενική περιγραφή των παραμέτρων καθώς και στο ISO 22000 Στο Κεφάλαιο 3ο αναφέρονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ασθένειες που προκαλούν την αλλοίωση των ψαριών Στο Κεφάλαιο 4ο μελετώνται σε έκταση τα στάδια ενός ιχθυογεννητικού σταθμού και τί ακριβώς αυτό περιλαμβάνει, γίνεται μια συνοπτική περιγραφή ενός σταθμού, οι γεννήτορες καθώς και τέλος, τα μέτρα υγιεινής που λαμβάνονται Στο Κεφάλαιο 5ο αναφέρεται το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για την τυποποίηση και τη πιστοποίηση των ψαριών ενός ιχθυοτροφείου, οι κίνδυνοι των τροφίμων που εμπεριέχονται καθώς και άλλα είδη (βιολογικοί, παθογόνα βακτήρια τοξικού τύπου κ.α), χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι Και στο Κεφάλαιο 6ο γίνεται εκτενής αναφορά στα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη μελέτη αφού όπως προκύπτει οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας καθώς τα ψάρια ιχθυοτροφείου έχουν υψηλότερη κατανάλωση κυρίως λόγω της ποιότητάς τους. Στη Ελλάδα η ιχθυοκαλλιέργεια κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στις καλλιέργειες και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ιχθυοκαλλιέργεια el
dc.subject Γραμμή Παραγωγής el
dc.subject Ποιοτικός Έλεγχος el
dc.subject Τσιπούρα el
dc.title Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου στη Γραμμή Παραγωγής Εντατικά Εκτρεφόμενων Ψαριών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου