Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Bios coop: Κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός στη Θεσσαλονίκη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γεωργιάδου, Νίκη
dc.contributor.author ΤΟΥΡΛΟΥΜΗ, ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ.14957
dc.date.accessioned 2021-06-04T10:41:01Z
dc.date.available 2021-06-04T10:41:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9230
dc.description.abstract Η κοινωνική οικονομία θεωρείται μια εξαίρετη δύναμη ενάντια στη φτώχεια, στην ανεργία και στην κρίση, σαν αυτή που αντιμετώπισε η Ελλάδα. Οι συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις υπόκεινται στη Κ.ΑΛ.Ο. Η κοινωνική οικονομία θεωρείται το όπλο ενάντια σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μέσα από συμβούλια και διάφορες οργανώσεις προσπαθούν για την εξέλιξη και τη σωστή ενημέρωση για αποδοτικότερα αποτελέσματα. Ο συνεταιρισμός είναι μία αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση κοινών οικονομικών, κοινωνικών, και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους διαμέσου μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά οικουμένης επιχείρησης .Ο συνεταιρισμός στηρίζεται στις αξίες της αλληλεγγύης, της αυτοβοήθειας, της ισότητας και της ισοτιμίας. Οπότε οι πρώτες μορφές οικονομικής συνεργασίας εμφανίζονται ακόμα από τα αρχαία χρόνια και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες .Βέβαια με διαφορετικές μορφές και σε διαφορετικούς τομείς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του λαού. Στην προσπάθεια τους για την καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου τους αλλά και να μην υπάρχει εκμετάλλευση προς το πρόσωπο τους από τους ισχυρούς , φαίνεται ότι οι συνεργασίες τους ήταν κυρίως οικονομικές. Στην αρχαία Ελλάδα φαίνονται οι συνεργασίες, οι απλές ανταλλαγές για να μπορέσει να επιζήσει ο άνθρωπος κάπως καλύτερα εκείνα τα χρόνια. Έπειτα κάνει την εμφάνιση του ο συνεταιρισμός των Αμπελακίων όπου περιλάμβανε 22 Θεσσαλικά χωριά και η κύρια δραστηριότητά τους ήταν η παραγωγή και κατασκευή ερυθρών νημάτων. Ακολουθούν και άλλοι συνεταιρισμοί που βασίζονται στη γεωργία, στην αλιεία, στην εκμετάλλευση μετάλλων, στο μετάξι και τα υφάσματα και στο ναυτικό. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι δραστηριότητες της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται ο ορισμός και η εξέλιξη γενικότερα του συνεταιρισμού και ειδικότερα η παρουσίαση των καταναλωτικών συνεταιρισμών. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την σύσταση και ανάλυση του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού: Bios Coop. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται γενικότερα η συμβολή του συνεταιρισμού στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από την παρούσα πτυχιακή εργασία μαθαίνουμε τους ορισμούς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, των συνεταιρισμών με βάση τους νόμους που έχουν θεσπιστεί και διαμορφωθεί. Επίσης μαθαίνουμε την εξέλιξη των συνεταιρισμών από τα παλαιά χρόνια έως και σήμερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αντλούμε πληροφορίες για τη δημιουργία του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού: Bios Coop στη Θεσσαλονίκη, για το έργο του και την εγγραφή νέων μελών και οι υποχρεώσεις τους. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την συμβολή του συνεταιρισμού, δίνουμε έμφαση στις συνεργασίες που έχει καταφέρει είτε με εσωτερικό είτε με το εξωτερικό. Στη συνέχεια συναντάμε τα Συμπεράσματα που απορρέουν από αυτή την έρευνα για τους Συνεταιρισμούς και ειδικότερα για το Bios Coop. Και τέλος η Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Κοινωνική οικονομία el
dc.subject Κοινωνική επιχειρηματικότητα el
dc.subject Καταναλωτικός συνεταιρισμός el
dc.title Bios coop: Κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός στη Θεσσαλονίκη el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής