Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάλυση και επεξεργασία χωρικής βάσης δεδομένων υδροδυναμικών χαρακτηριστικών του εδάφους μέσω αλγόριθμου σε περιβάλλον QGIS

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μάλαμος, Νικόλαος
dc.contributor.author ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.11743
dc.date.accessioned 2021-09-22T09:22:45Z
dc.date.available 2021-09-22T09:22:45Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9556
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με τίτλο «Ανάλυση και επεξεργασία χωρικής βάσης δεδομένων υδροδυναμικών χαρακτηριστικών του εδάφους μέσω αλγορίθμου σε περιβάλλον QGIS», έχει ως αντικείμενο τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τη χωρική επεξεργασία δεδομένων στις Αρδεύσεις-Στραγγίσεις. Η χωρική επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού QGIS. Στόχος, ήταν η εξαγωγή μαζικών δεδομένων από εικόνες raster της τρισδιάστατης υδραυλικής βάσης δεδομένων της Ευρώπης, για την Ελλάδα. Επιπλέον, η δημιουργία αλγορίθμου σε περιβάλλον QGIS, έγινε με τη χρήση του εργαλείου Model Builder , για την εξοικονόμηση χρόνου και την επίτευξη της μαζικής εξαγωγής των τιμών. Οι τιμές αυτές συντέλεσαν τη χαρακτηριστική καμπύλη υγρασίας του εδάφους σε 7 βάθη (“moisture retention curve”, MRC) και τη καμπύλη υδραυλικής αγωγιμότητας σε 7 βάθη (“Hydraulic conductivity curve”, HCC). Τέλος, με τη χρήση των τιμών της υδατοϊκανότητας (“field capacity”, FC) και των σημείων μόνιμης μάρανσης(“Permanent Wilting Point”, WP), δημιουργήθηκε η απεικόνιση νέων εικόνων raster της μέγιστης επί τοις εκατό διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας (TAW) για την Ελλάδα, σε 7 βάθη έως 200 cm εδάφους. Ο αλγόριθμος κατάφερε να ικανοποιήσει την εξαγωγή δεδομένων χωρίς σφάλματα. Ακόμα η απεικόνιση των χαρτών της συνολικά διαθέσιμης υγρασίας, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μία πρώτη εικόνα για το τι συμβαίνει σε μία περιοχή, αλλά δεν είναι σε θέση ακόμα οι μετρήσεις των δορυφόρων, να αντικαταστήσουν πλήρως την ακρίβεια της συλλογής δεδομένων απ’ το σημείο ενδιαφέροντος. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Αλγόριθμος el
dc.subject Εδαφική υγρασία (TAW) el
dc.subject Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών el
dc.subject Λογισμικό QGIS el
dc.title Ανάλυση και επεξεργασία χωρικής βάσης δεδομένων υδροδυναμικών χαρακτηριστικών του εδάφους μέσω αλγόριθμου σε περιβάλλον QGIS el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου